Torna

Mou-te per Europa

desc_Voluntariado twitter 2.jpg

PROJECTES DE VOLUNTARIAT

Què son?

Com funcionen?

Qui els promou i desenvolupa?

Què es finança?

Quins tipus hi ha?

Quins rols tenen les entitats?

A qui van dirigits?

Com participar-hi?

On es poden desenvolupar?

Segell de Qualitat

Q

Què són?

Són aquells on els joves tenen l'oportunitat de dur a terme activitats solidàries que ajuden a abordar les necessitats identificades dins de les comunitats locals i contribueixen a superar reptes socials importants sobre el terreny.

Quan hi participen, els joves poden adquirir experiències, capacitats i competències útils per al seu desenvolupament personal, cívic i professional que els ajudarà amb les seves oportunitats d'ocupació i fomentaran la ciutadania activa.

Les activitats que realitza el voluntari han de constituir una experiència enriquidora en el context de l'aprenentatge no formal i informal, que millori les competències dels joves.

Característiques:

- Activitat a temps complet (entre 30 i 38 hores a la setmana).
- Període màxim de 12 mesos.
- No substitueixen períodes de pràctiques ni llocs de feina.
- Estan basades en un conveni de voluntariat per escrit.

Q


Qui els promou i desenvolupa?


Organitzacions amb o sense ànim de lucre i entitats públiques, acreditades prèviament pel programa, que reben subvencions del CES després que la Unió Europea hagi aprovat el seu projecte.

Q


Quins tipus de voluntariat es pot fer?


Voluntariat individual


Permet els joves participar en el treball diari de les organitzacions. Dura entre 2 i 12 mesos, i, en alguns casos, a partir de 2 setmanes.


Els participants poden realitzar activitats de voluntariat a l'estranger o en el seu país de residència per a projectes relacionats amb la inclusió social, el medi ambient, la cultura i altres temes.

Equips de voluntariat


Es creen grups d'entre 10 i 40 joves, procedents d'almenys 2 països, que realitzen activitats de voluntariat junts durant un període d'entre 2 setmanes i 2 mesos.

q


A qui van dirigits?:


A Persones:


Joves de 18 a 30 anys residents en un país membre de la UE, d'Islàndia, Macedònia del Nord, Liechtenstein, Noruega,Turquia i països associats.


Han d'estar inscrits prèviament al Portal del Cos Europeu de Solidaritat.


A Organitzacions:


Qualsevol organització pública o privada.


Abans ha d'obtenir el Segell de Qualitat.

q

On es poden desenvolupar?

Si un jove vol anar a fer un voluntariat pot anar a qualsevol país de la Unió Europea, a Islàndia, Liechtenstein, Turquia o Macedònia del Nord. També pot anar a algun dels països associats al Programa.

Consulta la llista de països aquí.

i

Com funcionen?

Les organitzacions amb Segell de Qualitat amb el rol de líder sol·liciten una subvenció a la Comissió Europea per dur a terme l'activitat solidària, en la qual els joves poden fer una tasca voluntària.


Hi ha entitats que poden tenir el paper d’enviar voluntaris a l’estranger. Al web anomenat Portal del CES, les entitats i joves entren en contacte.

q


Què es finança?


Les entitats reben subvenció per a les despeses de viatge, d'allotjament i de manutenció de cada voluntari. També es financen el suport lingüístic, el suport a la inclusió i altres despeses excepcionals.


A més, el voluntari rep uns doblers de butxaca i està cobert per una assegurança.

q

Quins rols tenen les entitats que participen en el programa?


Les entitats que participen al Cos Europeu de Solidaritat han de tenir el Segell de Qualitat i poden tenir dos rols diferents:


Les entitats d'enviament
Les entitats d'acollida

 
Les entitats d'enviament són aquelles que acompanyen el jove en la recerca del projecte, l'ajuden a contactar amb l'entitat d'acollida, el preparen per l'entrevista... i quan és seleccionat el preparen per al que serà el seu projecte i el país on anirà, etc.


Les entitats d'acollida són aquelles en què el voluntari desenvolupa la seva activitat. Han de tenir una tasca susceptible d'acollir voluntaris, han de proveir al voluntari d'allotjament i manutenció (reben finançament per a això) i tenir un tutor que vetlli pel benestar del voluntari i pel seu aprenentatge no formal.

Per presentar un projecte, és a dir, per sol·licitar i rebre la subvenció, ja sigui com a entitat d'acollida o de suport, s'ha de tenir un segell de qualitat específic anomenat Segell de Qualitat d'entitat Líder.


Per acollir un voluntari, primer ha d'haver presentat un projecte de voluntariat a una de les dues rondes anuals i l'han d'haver aprovat. A partir d'aquest moment, l'entitat rebrà finançament per poder dur endavant el projecte.


Tant per a les entitats d'enviament com per les entitats d'acollida, l'Agència Nacional Espanyola ofereix formació i informació per poder desenvolupar la seva tasca i dur endavant projectes amb èxit.


Consultau amb el Servei per desenvolupar més cada una de les passes a fer.

q


Com participar-hi?


Si ets un jove


1- T'has d'inscriure en el Portal del Cos Europeu de Solidaritat.

2. Has de cercar entre els projectes del portal aquells que més s'ajustin als teus interessos.

2- Has de sol·licitar a les entitats corresponents poder participar en el seu projecte.

3- Has de posar-te en contacte amb una entitat d'enviament de la teva comunitat autònoma amb Segell de Qualitat


Si ets una entitat


1- Has d'obtenir el Segell de Qualitat.

2- Has de presentar un projecte de voluntariat a una de les 3 rondes anuals i l'han d'aprovar.

3- Has d'inscriure l'entitat en el Portal del Cos Europeu de Solidaritat.

4- Has de seleccionar els joves que faran de voluntaris i començar a implementar el projecte presentat.

Si vols dur a terme un projecte de voluntariat, segueix les passes del Cicle de Vida d'un Projecte.


Consultau amb el Servei per desenvolupar més cada una de les passes a fer.


Segell de Qualitat


Tenir el Segell de Qualitat és requisit indispensable per poder participar al Cos Europeu de Solidaritat i una garantia que s'està preparat per participar en el programa.

Per sol·licitar el Segell heu d'emplenar el formulari ESC50-QLA que trobareu a aquest web oficial de la Comissió Europea.


El Segell s'atorga a aquelles entitats que coneixen el programa, les obligacions i els deures de cada un dels participants a un projecte, compleixen els principis i objectius del CES i tenen infraestructura o capacitat provada per dur-lo a terme.


Normalment, les entitats es posen en contacte amb el Servei de Joventut, s'acorden reunions informatives i, si cal, el personal del Servei visita l'entitat per assessorar sobre aquells punts necessaris per a la obtenció del Segell.


L'Agència Nacional Espanyola també ofereix formació a les entitats del CES, tant per aquelles recentment acreditades com per a tutors o altres que es puguin organitzar en el decurs de l'any.