Torna

Mou-te per Europa

 CONVOCATÒRIES

 Aquestes dates són importants per saber quan heu de presentar els projectes.

desc_fechas_limite_e_ac._clave_1_y_2_actualizado.png

 Acció Clau 1:

 MOBILITAT DE JOVES

 MOBILITAT DE TREBALLADORS JUVENILS

 ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

 Data límit presentació projecte

  Data inici del projecte
 23 de febrer de 2022

 Si el projecte comença entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2022

 4 d'octubre de 2022

 Si el projecte comença entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2023

ACREDITACIÓ ERASMUS

Durant l'any 2022, el termini per sol·licitar l'acreditació acaba dia:

19 d'octubre de 2022

SOLICITUT PROJECTES D'ENTITATS ACREDITADAS ERASMUS

Es projectes (formulari KA151- YOU) de les entitats acreditades tenen un termini específic:

23 de febrer de 2022

ACCIÓ D'INCLUSIÓ DISCOVEREU

 Els projectes s'han de presentar abans de:

 El projecte podrà començar:

 4 d'octubre de 2022

 Entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2023

Acció Clau 2:

ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ 

ASSOCIACIONS A PETITA ESCALA

 Data límit presentació projecte   

 Data inici del projecte
 23 de març de 2022

 Si el projecte comença entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022

 4 d'octubre de 2022

 Si el projecte comença entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2023