Torna

Mou-te per Europa

MOBILITAT DELS TREBALLADORS JUVENILS 

Què ès?

Quant poden durar les activitats?

Quan la present?

Qui hi pot participar?

Quantes persones hi poden participar?

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

Quines activitats es poden fer?

Què es finança?

Com acreditarem allò que hem après?

Com podem fer-ne una?

Com es presenta la sol·licitud?

 

desc_Imatge Granada.jpg

q

Què és?

Una activitat de suport al desenvolupament professional dels treballadors juvenils mitjançant l'intercanvi d'experiències.

q

Qui hi pot participar?

Treballadors dins l’àmbit de la joventut sense límit d’edat.

Organitzacions la feina de les quals se centri en l’àmbit de la joventut i estiguin establertes en un dels estats membres de la Unió Europea, en un tercer país associat o en un tercer país no associat de les regions 1 a 4.

Mínim 2 organitzacions de països diferents.

Editor de Text odt Països que hi poden participar

q

Quines activitats es poden fer?

Es poden dur a terme:

- Activitats de desenvolupament professional.

Seminaris transnacionals, cursos de formació, creació de xarxes i de comunicacions, visites d’estudi...

Activitats d’aprenentatge per a observació o períodes d’observació a l’estranger a una organització que treballi en l’àmbit de la joventut.

- Activitats de desenvolupament de sistemes i divulgació.

Són complementàries i el seu objecte és millorar l'impacte del projecte. Per exemple, elaboració d'eines i intercanvi de pràctiques entre entitats.

- Visites preparatòries.

Reunions prèvies per a garantir activitats de qualitat.

q

Com podem fer-ne una?

El primer que s’ha de fer és pensar què voleu fer.

Pensau de quina manera podeu millorar les vostres actuacions dins l’àmbit de la joventut.

Amb quins socis us agradaria intercanviar idees, opinions, mètodes de feina...

I després heu de contactar-los, i proposar-los la vostra idea.

AQUÍ podeu trobar socis

q

Quant poden durar les activitats?

Entre 2 i 60 dies, exclosos els viatges.

Si només són 2 dies, han de ser consecutius.

q

Quantes persones hi poden participar?

Fins a 50 per activitat, incloent formadors i facilitadors.

q

Què es finança?

Despeses de viatge: s’estableixen 7 àrees quilomètriques, segons la distància entre el punt d’origen i el de destí, amb una assignació fixa que va de 23€ a 1500€ per participant. També s'estableix un barem per els "viatges verds". Podeu calcular prèviament la distància amb la calculadora de distàncies.

Despeses del projecte: quantitat fixa per participant i dia d’activitat. Si es fa a Espanya, 61€ per dia d’intercanvi i per participant.

Despeses excepcionals: relacionades amb la tramitació de visats, allotjament, viatges "verds"...

Suport a l'organització: es concedeix una quantitat fixa de 100€ per participant (sense comptar els líders, acompanyants o facilitadors)

Suport a la inclusió: Relacionat amb la participació de treballadors juvenils amb menys oportunitats. Es concedeix una quantitat fixa de 100€ per participant (sense comptar els líders, acompanyants o facilitadors) i a més es financen el 100% de les despeses necessàries per facilitar la participació d'aquestes persones en igualtat de condicions que els seus iguals.

Altres despeses: relacionades amb la inclusió, les visites preparatòries, activitats de desenvolupament de sistemes i divulgació...

Calculadora de distàncies

q

Com es presenta la sol·licitud?

I ara que ja teniu el tema que voleu tractar i el soci o els socis amb qui voleu fer l’intercanvi d’experiències, heu d’omplir el formulari KA153-YOU de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte EU Login al Sevei d'autenticació de la Comissió Europea

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se en EU Login

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea,heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions.  Aquí teniu les instruccions oficials per fer-ho.

Tot això només es fa la primera vegada.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.

Per orientar-vos un poc, hem fet aquest document en què parlam d'alguns camps del formulari. Atès que la Comissió Europea modifica constantment els formularis, pot ser que aquest document no contengui els mateixos camps, però per ventura és d'utilitat:

Editor de Text odtFormulari KA1 Mobilitat dels treballadors juvenils. Què hem de posar a cada camp

ENLLAÇ AMB ELS FORMULARIS: Atenció! només es mostren les convocatòries obertes.

q

Quan la present?

Normalment hi ha tres terminis a l'any per presentat les sol·licituds.

La data de presentació ve determinada per la data de començament del vostre projecte.

 Data d'inici del projecte

 Termini màxim de presentació de la sol·licitud

 Entre l'1 de juny i el 31 de desembre

 El 23 de febrer

 Entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any següent

 El 4 d'octubre

Comprovau sempre al web oficial les dates exactes de cada convocatòria de cada any. 

q

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció.

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

Ja podreu començar a efectuar despeses amb càrrec a la subvenció.

Haureu de donar l’alta del vostre projecte al la web del Beneficiary Module (abans Mobility Tool).

q

Com acreditarem allò que hem après?

Haureu de tramitar el certificat Youthpass per a tots els participants al projecte.

A través d’aquest certificat, la Comissió garanteix que l’experiència d’aprenentatge adquirida sigui reconeguda com a una experiència educativa i un procés d’educació no formal.

YOUTHPASS