Torna

Mou-te per Europa

ACREDITACIÓ D'ENTITATS

És una novetat del programa per al període 2021-2027.

Les entitats poden sol·licitar l'acreditació per poder dur a terme projectes de l'acció clau 1 a llarg termini.

NO és un tràmit obligatori. Si no el fan, poden seguir sol·licitant projectes ara anomenats convencionals.

Si s'acrediten, el procediment serà un format simplificat i flexible.

 

Què és?

Quan present els projectes?

En què consisteix?

En puc presentar més d'un?

Quan puc sol·licitar l'acreditació?

Quins avantatges té?

Quina validesa té?

A qui estan adreçades?

Normes de qualitat

 

q

Què és?

És una garantia que l'entitat disposa de processos i mesures apropiades i eficaces per dur a terme activitats de mobilitat educativa de gran qualitat, ben planificades i en benefici dels joves.

Les entitats acreditades es comprometen a complir les normes de qualitat Erasmus Joventut i executar activitats de mobilitat de gran qualitat en l'àmbit de la Joventut.

q

En què consisteix?

S'ha de presentar el formulari KA150 a la plataforma del programa.

En el moment de sol·licitar l'acreditació l'entitat haurà d'establir:

- Els seus objectius i el pla a llarg termini respecte d'aquells projectes que vol fer amb Erasmus+

- Els beneficis prevists.

- La seva visió quant a la gestió dels projectes.

Quan aconsegueixin l'acreditació obtindran accés simplificat a les oportunitats de l'acció clau 1 (Intercanvis juvenils i Mobilitat per a treballadors juvenils).

q

Quan puc sol·licitar l'acreditació?

Durant l'any 2022, el termini per sol·licitar l'acreditació acaba dia:

19 d'octubre de 2022

 

q

Quina validesa té?

Es concedirà per al període 2021-2027.

Estarà subjecta a un seguiment periòdic i s'hauran de complir els requisits i les instruccions de l'acreditació de l'Agència Nacional de manera continuada.

q

Quan present els projectes?

Es projectes (formulari KA151- YOU), anomenats sol·licitud de subvenció a la nova guia, de les entitats acreditades tenen un termini específic:

dia 23 de febrer de 2022

Consultar cada any la guia.

Una entitat que té l'acreditació NO pot presentar projectes a les rondes habituals dels projectes convencionals.

q

En puc presentar més d'un?

No.

Les entitats acreditades només poden presentar una sol·licitud per convocatòria. I recordau que només tenen una convocatòria a l'any.

q

Quins avantatges té?

Tenen la possibilitat d'optar a finançament de manera simplificada, perquè les sol·licituds es basen en el pla d'acreditació aprovat prèviament.

No es requereix una llista ni una descripció detallades de les activitats (ja s'ha fet a l'acreditació).

Les entitats poden participar com a sòcies a projectes convencionals. 

q

A qui estan adreçades les acreditacions?

A entitats juvenils amb experiència en l'àmbit de juventut del programa Erasmus+, que hi tinguin una participació continuada i estable. I a més, tinguin un pla d'activitats futur.

Aquelles entitats juvenils que no tenen una participació continuada, que depenen de les motivacions en aquell moment dels seus joves, o altres factors, poden seguir participant al programa E+ mitjançant els projectes convencionals.

.

Normes de qualitat

Podeu consultar les normes de qualitat que s'han de complir a l'hora de presentar la sol·licitud.