Torna

Europa Jove

desc_Imagte catedral.jpg

INTERCANVIS JUVENILS

Què són?

Ja sabem què volem fer i tenim soci, i ara què?

Com ho presentam?

Qui hi pot participar?

Quant dura un intercanvi?

Quan ho presentam?

Com puc fer-ne un? Per on començ?

Quantes persones hi poden participar?

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

Teniu exemples de projectes?

Què es finança?

Com acreditam allò que hem après?

 

q

Què són?

És una trobada internacional de joves durant una setmana, aproximadament. Es realitzen activitats que vosaltres mateixos heu preparat, relacionades amb una temàtica sobre la qual voleu aprendre.

Els joves dels diferents països preparau aquestes activitats amb antelació per poder-les dur a terme durant l'intercanvi.

Un projecte d'intercanvi juvenil consta de la preparació, la realització de la trobada i la finalització i justificació de la subvenció.

Activitats: tallers, debats, jocs de rol, simulacions, activitats a l'aire lliure...

Per triar la temàtica vos podeu inspirar en les Metes de la Joventut Europea. Aquestes es varen elaborar en el marc de l'Estratègia de la UE per a la Joventut.

Podeu consultar la caixa d'eines de SALTO

q

Qui hi pot participar?

Grups de joves d'entre 13 i 30 anys (Al menys, 4 i al menys un ha de tenir mínim 18 anys).

Organitzacions, associacions sense ànim de lucre, organismes públics...

Han d'estar establerts en un dels estats membres de la Unió Europea, en un tercer país associat al Programa o en un tercer país no associat de les regions 1 a 4.

Editor de Text odt Països que poden participar

q

Com puc fer-ne un? Per on començ?

El primer que heu de fer és pensar què voleu fer i amb qui.

Heu de tenir una idea inicial sobre què consistirà el vostre intercanvi, la durada i amb qui voleu realitzar-lo.

A aquest web podeu trobar entitats amb les quals podeu fer un intercanvi:

AQUÍ PODEU TROBAR SOCIS

q

Teniu exemples de projectes?

Els intercanvis poden ser de qualsevol temàtica en la que els joves esteu interessats en aprendre alguna cosa més, a part de l’aprenentatge que implica dur a terme «un projecte».

Exemples de temàtiques de projectes que ja s’han realitzat:
- Crear un joc per lluitar contra els estereotips i prejudicis.
- Prendre consciència de la discriminació per raó de gènere.
- Prendre consciència dels recursos de la natura.
- Art i cultura dels diferents països.
- Prendre consciència sobre hàbits saludables, aliments km0, hort urbà...
- Treballar l’economia circular.

q

Ja sabem què volem fer i tenim soci, i ara què?

I ara que ja teniu el tema que voleu tractar i el soci o els socis amb qui voleu fer l’intercanvi, heu de presentar el formulari de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte a EU Login al Servei d'autenticació de la Comissió Europea

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se a EU-Login

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea, heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions. Aquí teniu les instruccions oficials per fer-ho.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.

q

Quant dura un intercanvi?

Entre 5 i 21 dies, sense contar-hi els viatges.

q

Quantes persones hi poden participar?

Hi ha d’haver entre 16 i 60 participants (sense incloure líders, facilitadors o acompanyants).

Hi ha d'haver com a mínim un líder per grup.

Hi haurà com a màxim dos facilitadors per activitat.

q

Què es finança?

Despeses de viatge: s’estableixen 7 àrees quilomètriques, segons la distància entre el punt d’origen i el de destí, amb una assignació fixa que va de 23€ a 1500€ per participant. També s'estableix un barem per els "viatges verds". Podeu calcular prèviament la distància amb la calculadora de distàncies.

Despeses del projecte: quantitat fixa per participant i dia d’activitat. Si es fa a Espanya, 38€ per dia d’intercanvi i per participant.

Despeses excepcionals: relacionades amb la tramitació de visats, allotjament i manutenció en cas d’haver de realitzar una Visita de Planificació Prèvia (costos reals)...

Suport a l'organització: es concedeix una quantitat fixa de 100€ per participant (sense comptar els líders, acompanyants o facilitadors)

Suport a la inclusió: Relacionat amb la participació de joves amb menys oportunitats. Es concedeix una quantitat fixa de 100€ per participant (sense comptar els líders, acompanyants o facilitadors) i a més es financen el 100% de les despeses necessàries per facilitar la participació d'aquests joves en igualtat de condicions que els seus iguals.

CALCULADORA DE DISTÀNCIES

q

Com ho presentam?

Després heu d’anar donant-li forma i concretant. Emplenar el formulari KA152-YOU us ajudarà a saber les preguntes que us heu de fer per poder realitzar el projecte amb èxit.

Per orientar-vos un poc, hem fet aquest document en què parlam d'alguns camps del formulari. Atès que la Comissió Europea modifica constantment els formularis, pot ser que aquest document no contengui els mateixos camps, però per ventura és d'utilitat:

Editor de Text odt Formulari KA1 Intercanvis juvenils. Què hem de posar a cada camp

ENLLAÇ AMB ELS FORMULARIS: Atenció! només es mostren les convocatòries obertes.

q

Quan ho presentam?

Per a l'any 2023 hi ha dos terminis. 

La data de presentació ve determinada per la data de començament del vostre projecte.

 Data d'inici del projecte

 Termini màxim de presentació de la  sol·licitud

 Entre l'1 de juny i el 31 de desembre

 El 23 de febrer

 Entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any  següent

 El 4 d'octubre

Comprovau sempre al web oficial les dates exactes de cada convocatòria de cada any. 

q

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció.

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el Programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

Ja podreu començar a efectuar despeses amb càrrec a la subvenció.

Haureu de donar l’alta del vostre projecte al web del Beneficiary Module (antes Mobility Tool).

q

Com acreditarem allò que hem après?

Haureu de tramitar el certificat Youthpass per a tots els participants al projecte.

A través d’aquest certificat, la Comissió Europea garanteix que l’experiència d’aprenentatge adquirida sigui reconeguda com a una experiència educativa i un procés d’educació no formal.


YOUTHPASS