Torna

Mou-te per Europa

Gràcies a aquests dos programes, Erasmus+ Joventut i el Cos Europeu de Solidaritat, les ENTITATS disposaran de finançament per dur a terme:

Cos Europeu de Solidaritat:

Erasmus+:

Projectes de Voluntariat

Mobilitat de Treballadors Juvenils

Associacions a Petita Escala

Associacions de Cooperació

Activitats de Participació Juvenil

Accions de Inclusió DiscoverEU

Accés ràpid per trobar socis:
desc_SALTO_logo_Blue_RGB.png