Torna

Europa Jove

desc_Activitat de participaciójuvenil.jpg

ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ JUVENIL

Què són?

Quines activitats es poden fer?

Com es presenta la sol·licitud?

Qui hi pot participar?

Què es finança?

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

Quantes persones hi poden participar?

Quan la present?

Com acreditam allò que hem après?

Quant poden durar les activitats?

Com podem fer-ne una?

q

Què són?

Són aquelles activitats que fan que els joves que hi participen s'involucrin i aprenguin a participar en la societat cívica, es conscienciïn sobre els drets fonamentals i valors comuns europeus, desenvolupin el pensament crític i la capacitat per valorar la informació i fer front a les notícies falses i la propaganda.

Les activitats de participació juvenil poden tenir la forma de tallers, debats, jocs de rol, simulacions, campanyes de conscienciació, formacions, consultes, …

Aquestes activitats promouran i facilitaran la participació dels joves en la vida democràtica d'Europa.

- Poden tenir formes alternatives, innovadores, intel·ligents i digitals de participació juvenil.
- Poden servir per dialogar i fer debats entre els joves i els responsables de la presa de decisions polítiques en matèria de joventut.
- Poden ser nacionals o internacionals.

Totes han de tenir una dimensió europea.

q

Qui hi pot participar?

Grup informal de joves (almenys 4 joves d'entre 13 i 30 anys, un dels quals ha de tenir més de 18 anys)
Una ONG, una associació o organització sense ànim de lucre, un organisme públic local, regional o nacional...

q

Quantes persones hi poden participar?

Com a mínim 4 persones, i no hi ha un número màxim.

q

Quant poden durar les activitats?

No hi ha establerta una durada específica de les activitats, però el projecte sencer ha de ser d'entre 3 i 24 mesos.

q

Quines activitats es poden fer?

Conferències, seminaris, tallers, debats, jocs de rol, simulacions, campanyes de conscienciació, formacions, consultes…

q

Què es finança?

El projecte té una subvenció fixada de 500€ mensuals per a la gestió, però es finançarà un orientador, despeses relacionades amb la inclusió, actes de participació, viatges, etc. si són necessaris i si estan recollits al projecte, amb un màxim de 60,000€.

q

Quan la presenta?

Normalment hi ha dos terminis a l'any per presentat les sol·licituds.

La data de presentació ve determinada per la data de començament del vostre projecte.

 Data d'inici del projecte

 Termini màxim de presentació de la sol·licitud

 Entre l'1 de juny i el 31 de desembre

 El 23 de febrer

 Entre l'1 de gener i el 31 de maig de l'any següent

 El 4 d'octubre

Comprovau sempre al web oficial les dates exactes de cada convocatòria de cada any. 

Com podem fer-ne una?

El primer que s’ha de fer és pensar què voleu fer.

Pensau de quina manera podeu incrementar la vostra participació en la vida democràtica, en la societat cívica,la vostra consciència sobre els drets fonamentals, el pensament crític...

Si ho voleu fer internacionalment, pensau amb quins socis us agradaria dur a terme totes questes idees, opinions, mètodes de feina...

I després heu de contactar-los, i proposar-los la vostra idea.


AQUÍ podeu trobar socis

Aquí podeu trobar l'Estratègia de Participació Juvenil, una guia per conèixer què s'entén com Participació Juvenil dins els programes europeus.

q

Com es presenta la sol·licitud?

I ara que ja teniu el tema que voleu tractar i el soci o els socis amb qui voleu fer-ho, heu de pensar amb quines activitats aconseguireu l'objectiu. Després, heu d’omplir el formulari de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte EU Login al Sevei d'autenticació de la Comissió Europea.

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se a EU Login.

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea,heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions.  Aquí teniu les instruccions oficials per fer-ho.

Tot això només es fa la primera vegada.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.


ENLLAÇ AMB ELS FORMULARIS: Atenció! només es mostren les convocatòries obertes.

q

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció.

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

Ja podreu començar a efectuar despeses amb càrrec a la subvenció.

Haureu de donar l’alta del vostre projecte al web del Beneficiary Module (abans Mobility Tool).

q

Com acreditarem allò que hem après?

Haureu de tramitar el certificat Youthpass per a tots els participants al projecte.

A través d’aquest certificat, la Comissió garanteix que l’experiència d’aprenentatge adquirida sigui reconeguda com a una experiència educativa i un procés d’educació no formal.

YOUTHPASS

 .
Material interessant:
 
Estrategia de la UE per a la joventut
 
Onze metes de la Joventut
 
Eines de participació juvenil. Trobareu exemples de projectes