Torna

Mou-te per Europa

desc_Presupuesto UE 2021.jpg

EL PROGRAMA

Què és el Cos Europeu de Solidaritat?

Soc un jove. Quins requisits he de complir?

Quines activitats puc fer amb el CES?

Soc una entitat. Quin tipus d'organitzacions poden dur a terme projectes del CES?

Qui hi pot participar?

Quin cost té participar en el programa?

Q

Què és el Cos Europeu de Solidaritat?

És el programa de la Unió Europea que permet als joves fer un voluntariat o col·laborar en projectes solidaris a l'estranger o al país.

Q

Què ofereix el CES?

Voluntariat a qualsevol país de la UE o a tercers països.

Projectes solidaris al propi país.

Q

Qui hi pot participar?

Per fer de voluntaris, joves d'entre 18 i 30 anys. L'edat màxima s'allarga als 35 anys per a participar al voluntariat europeu d'ajuda humanitària.

Per coordinar projectes solidaris, acollir o enviar voluntaris qualsevol tipus d'entitat, pública o privada, amb Segell de Qualitat.

Q

Soc un jove. Quins requisits he de complir?

No cal tenir cap titulació acadèmica, ni experiència laboral prèvia ni cap altre requisit específic.

Només cal tenir entre 18 i 30 anys (35 anys per ajuda humanitària), moltes ganes d'ajudar els altres i de viure experiències noves.

Q

Soc una entitat. Quin tipus d'organitzacions poden dur a terme projectes del CES?

Qualsevol organització, pública o privada, petita o gran, amb ànim de lucre o sense, que respecti els principis següents:

- Igualtat de tracte.

- Igualtat d'oportunitats i no-discriminació.

- No substitució de llocs de feina.

- Oferta d'activitats de gran qualitat amb una dimensió d'aprenentatge, centrades en el desenvolupament personal, socioeducatiu i professional.

- Oferta d'activitats fàcilment accessibles i inclusives.

- Evitar activitats nocives.

- Condicions i entorn segurs i dignes.

- Acords de voluntariat adequats.

- Absència de fins lucratius, segons el reglament.

Quin cost té participar en el programa?

Cap ni un. El voluntari no ha de pagar viatge, ni estades ni manutenció.

Les entitats reben una subvenció que cobreix el cost del projecte.