Torna

Mou-te per Europa

desc_Cos Europeu Solidaritat Ajuda Humanitaria.jpg

VOLUNTARIAT AL COS EUROPEU D'AJUDA HUMANITARIA

Què és?

Quina durada té?

Com funciona?

Com participar-hi?

Qui el promou i desenvolupa?

On es pot desenvolupar?

.

Què és?

És una nova acció de voluntariat solidaria realitzada a tercers països o s'estiguin desenvolupant operacions d'ajuda humanitària.

Es duen a terme d'acord amb els principis de l'ajuda humanitària de humanitat, neutralitat, imparcialitat i independència, així com amb el principi de "no ocasionar danys".

.

Com funciona?

Les entitats que ja treballen dins aquest àmbit poden sol·licitar finançament per incorporar joves voluntaris europeus del Cos Europeu de Solidaritat.

Els joves, a través del Portal del Cos Europeu de Solidaritat, poden sol·licitar participar a aquests projectes. Hauran d'haver completat amb èxit les formacions obligatòries organitzades a aquest efecte per la Comissió Europea.

.

Qui el promou i desenvolupa?

Entitats que operin a un país que no pertany a la llista d'estats membres de la UE on hi tenguin lloc activitats i operacions d'ajuda humanitària, i on no existeixin conflictes armats (siguin o no de caràcter internacional).

Aquestes entitats han de tenir el Segell de Qualitat per aquest tipus de voluntariat.

Les entitats han de sol·licitar tant el Segell com el finançament a través de l'Agència Executiva d'Educació i Cultura de la Comissió Europea (EACEA).

La data màxima que tenen les entitats per sol·licitar finançament és dia 3 de maig de 2022.

.

Quina durada té?

Aquesta és diferent segons si es tracta d'un voluntariat individual o d'equip:

- La durada d'un voluntariat individual és d'entre 2 i 12 mesos.

- La durada d'un voluntariat d'equip és d'entre 2 setmanes i 2 mesos.

.

Com participar-hi?

El jove, de entre 18 i 35 anys, ha d'estar inscrit al Portal del Cos Europeu de Solidaritat, i haver completat amb èxit les formacions obligatòries organitzades a aquest efecte per la Comissió Europea.

Al començament de l'estiu hi haurà disponible un botó específic per a registrar-t'hi. Les primeres activitats sobre el terreny començaran a partir del primer trimestre de 2023.


.

On es pot desenvolupar?

A tercers països no inclosos a la llista d'estats membres de la Unió Europea o a tercers països associats al Programa on hi tenguin lloc activitats i operacions d'ajuda humanitària però que no hi existeixin conflictes armats, siguin o no de caràcter internacional.

Llegueix l'article complet a la web oficial.