Torna

Mou-te per Europa

ACCIONS CENTRALITZADES ERASMUS+ 2022

Per poder dur a terme accions centralitzades, s'han de presentar els projectes a Brussel·les directament.

Es presenten a l'Agència Executiva i cada acció té un termini específic.

KA1. INTERCANVIS JUVENILS VIRTUALS

KA2. ALIANCES PER A LA INNOVACIÓ

KA2. PROJECTES AMB VISIÓ DE FUTUR

KA2. DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT

KA3. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES I A LA COOPERACIÓ

JOVENTUT EUROPEA UNIDA

.

KA1. INTERCANVIS JUVENILS VIRTUALS

desc_Foto E+ virtual exchange.jpg

Són: activitats interpersonals en línia que promouen el diàleg intercultural i el desenvolupament de capacitats genèriques. S’organitzen en petits grups i compten amb un facilitador format que moderi.


Objectius:

- Fomentar el diàleg intercultural amb tercers països no associats

- Millorar el pensament crític com la lluita contra la discriminació, l’adoctrinament, la polarització i la radicalització violenta.

- Promoure la ciutadania i els valors comuns de llibertat, tolerància i no discrimitació.

- Reforçar la dimensió de la joventut en les relacions de la Unió Europea.


Activitats:

Alguns exemples:

- debats en línia

- formacions per a treballadors juvenils

- cursos oberts (MOOC)


Ho poden sol·licitar organitzacions públiques i privades de l’àmbit de la joventut establertes a un estat membre de la UE o a un tercer país associat.

Hi poden participar organitzacions públiques o privades de l’àmbit de la joventut de països a un estat membre de la UE, a un tercer país associat o a un tercer país no associat de les regions 1, 2, 3, 4 i 9.


Han de ser al menys 4 organitzacions: dues establertes a un estat membre de la UE o a un tercer país associat i dues de un tercer país no associat de la mateixa regió (1, 2, 3, o 9). Excepte el cas de Rússia, que només serà un país.


Els projectes duraran 3 anys i rebran un finançament de màxim 500.000€


Els projectes es presenten a l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA) fins dia 20 de setembre de 2022.

.

KA2. ALIANCES PER A LA INNOVACIÓ

Són projectes de gran envergadura que poden estar finançats fins a 4 milions d’Euros.


Aquest tipus de projectes pretenen reforçar la capacitat d’innovació d’Europa impulsant la innovació a través de la cooperació i el flux de coneixements entre l’educació superior, l’educació i la formació professional i l’entorn socioeconòmic més general. Aquí queda inclòs l’àmbit de la joventut. Entitats que representin empreses o organitzacions d’aquest àmbit, podran participar com a sòcies a aquests projectes.


Els projectes duraran 2 o 3 anys.


Els projectes es presenten a l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA) fins dia 15 de setembre de 2022.

.

KA2. PROJECTES AMB VISIÓ DE FUTUR

Són projectes a gran escala que poden estar finançats fins a 800.000€.


L’objectiu d’aquests projectes és impulsar la innovació, la creativitat i la participació. Aspiren a determinar, desenvolupar i posar a prova o avaluar enfocaments (polítics) innovadors amb potencial per a generalitzar-se.


Han de ser duits a terme per una associació d’organitzacions públiques i privades que incloguin investigadors, professionals i socis amb capacitat d’arribar als responsables polítics. Aquí és on hi caben les associacions juvenils.


Els projectes duraran de 2 a 4 anys.


Els projectes es presenten a l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA) fins dia 15 de març de 2022.

.

KA2. DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT

Són projectes de cooperació internacional fonamentats en associacions multilaterals entre organitzacions actives en l’àmbit de la joventut entre països membres de la UE, tercers països i tercers països no associats de les regions 1 a 3.


L’objectiu és recolzar la cooperació internacional i el diàleg sobre polítiques juvenils i l’aprenentatge no formal, com a impulsor del desenvolupament socioeconòmic sostenible i el benestar dels joves i les organitzacions juvenils, principalment en els tercers països no associats.


Activitats:

Alguns exemples:

- creació d’eines i mètodes de desenvolupament socioprofessional

- desenvolupament de mètodes d’aprenentatge

- desenvolupament de nous plans de formació pràctica i maneres de treballar.

- actes, seminaris, tallers i intercanvis de bones pràctiques.


Han de participar mínim 4 organitzacions de tres països, dues de les quals d’un tercer país no associat de les regions 1 a 3.


La durada seran 12, 24 o 36 mesos.


Els projectes es presenten a l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA) fins dia 7 d’abril de 2022.


La subvenció del projecte oscil·larà entre 100.000€ i 300.000€

.

KA3. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES I A LA COOPERACIÓ

JOVENTUT EUROPEA UNIDA

L’objectiu és la creació de xarxes que promoguin associacions regionals que cooperin amb joves de tota Europa.


Es poden establir associacions transfrontereres amb organitzacions juvenils de base que volen afegir una dimensió europea a les seves activitats i es poden fer associacions a gran escala.


És una acció molt similar a la KA2 Associacions Cooperació, però amb dos trets diferenciadors:

- Està dirigida principalment a ONG i organismes públics que promoguin projectes amb capacitat de mobilitzar als joves per col·laborar amb altres de diferents països i regions (estats membres UE i tercers països associats).

- A aquests projectes no hi poden participar entitats de tercers països no associats.


La durada seran 24 mesos.


Els projectes es presenten a l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA) fins dia 22 de març de 2022.


La subvenció del projecte, per a les associacions de base serà màxim 150.000€ i per les associacions a gran escala oscil·larà entre 150.000€ i 500.000€