Torna

Mou-te per Europa

CICLE DE VIDA D'UN PROJECTE

Passes a fer Què hem de fer o tenir en compte? Documentació

FASE PRÈVIA

Revisar els criteris d'elegibilitat

Criteris d'elegibilitat

Criteris de selecció

Criteris d'exclusió

Condicions de finançament

PDFGuia del Programa

Guia accessible (web de la Comissió Europea)

Comprovar l'adequació del projecte

Principis i objectius de l'acció

Web de l'Agència Nacional Espanyola (ANE)

Web de la Comissió Europea

FASE INICIAL

Registre a EU Login

Obtenció compte EU Login

Instruccions EU Loguin Registre.odtInstruccions EU Loguin Registre

Crear compte a EU Login

eu-login-ecas-erasmus-jun2020_en.pdf  Guia usuaris EU Login

Registrar l'organització al Sistema de Registre d'Organitzacions Obtenció del codi OID

Instruccions EU Loguin Registre.odtInstruccions EU Loguin Registre

Manual oficial

Accés al Sistema de Registre d'Organitzacions

Acreditació

Sol·licitud i obtenció de l'acreditació

Formulari KA150 acreditació
Preparació del projecte

Recerca de socis

Com ens coordinam amb ells?

Bases de dades d'entitats (OTLAS)
Redacció del projecte Formularis de sol·licitud

Ajuda per a emplenar els formularis ERASMUS.odtAjuda per a emplenar els formularis ERASMUS

Enllaç als formularis de les accions

Presentació de la sol·licitud Ronda 1, 2 i 3
Guia del programa
Avaluació L'ANE avalua

Guia del Programa

Documents d'utilitat

III.01-E+ Guía para expertos de evaluación de calidad 2020 v1-1.pdfGuia per als experts per a avaluar 2021

Notificació aprovació Recepció del conveni de subvenció
Signatura del conveni Enviament del conveni de subvenció signat

Accés a la plataforma Mobility Tool

Recepció del prefinançament de la subvenció concedida

Inici de les despeses

Control de les despeses

Ens coordinam amb els socis

Compliment dels acords d'activitats

Material d'identitat visual E+

Realització    del    projecte/activitat

FASE FINAL

Avaluació

Redacció de l'informe final

Presentació a la Mobility tool

Youthpass

Youthpass

Informe final i justificació

Normes de justificació

Recepció del 2n pagament de la subvenció

Difusió dels resultats del projecte

Coordinació amb els socis

Difusió i aprofitament dels resultats

Plataforma de resultats Erasmus +