Torna

Mou-te per Europa

desc_imatge treball equip.jpg

Gràcies a Erasmus+ i al Cos Europeu de Solidaritat:

Puc dur a terme projectes per al meu desenvolupament personal:
Mobilitat de Treballadors (curta durada) (un projecte KA1 - Erasmus+)
Puc participar a projectes de gran envergadura i beneficiar-me de formació per al meu desenvolupament personal:
Mobilitat de Treballadors (llarga durada) (dins un projecte més gros de KA2 - Erasmus+)
Mobilitat de Treballadors (curta durada) (dins un projecte més gros de KA2- Erasmus+)
Puc impulsar projectes per a que els JOVES amb qui treball gaudeixin de l'aprenentatge no formal
Puc dur a terme projectes perquè l'ENTITAT on treball participi activament als dos programes: Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat

Els projectes KA2, anomenats Associacions per a la Cooperació, poden ser de dos tipus:

- Associacions de Cooperació

- Associacions a petita escala.

Són el mateix tipus de projectes però es diferencien en dues coses:

- L'import de la subvenció.

- L'experiència de les entitats que hi participen.

 Associacions de Cooperació:

 Pressupost de 120.000€, 250.000€ o 400.000€  Entitats amb experiència en KA2

 Associacions a petita escala:

 Pressupost de 30.000 o 60.000€  Entitats amb poca o cap experiència en KA2

Un treballador juvenil pot dur a terme la seva mobilitat dins qualsevol d'aquests dos tipus de projectes. I la durada la determinarà el projecte, és a dir, els mateixos treballadors juvenils ho decideixen. Els objectius d'aquests projectes són molt ambiciosos i inclouen activitats diverses.

Però si un treballador juvenil només vol dur a terme una mobilitat, hi ha projectes específics per això a la KA1: Mobilitat de treballadors juvenils.