Torna

Mou-te per Europa

Els projectes KA2, anomenats Associacions per a la Cooperació, poden ser de dos tipus:

- Associacions de Cooperació

- Associacions a petita escala

Són el mateix tipus de projectes però es diferencien amb dues coses:

- L'import de la subvenció.

- L'experiència de les entitats que hi participen.

 Associacions de Cooperació:

 Pressupost de 120.000€, 250.000€ o 400.000€  Entitats amb experiència en KA2

 Associacions a petita escala:

 Pressupost de 30.000 o 60.000€  Entitats amb poca o cap experiència en KA2