Secció d'Atmosfera

La contaminació atmosfèrica és un dels principals problemes ambientals de l’època actual.

Aquí trobareu tota la informació en relació amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de l’atmosfera.

Pel que fa a la qualitat de l’aire, podeu consultar l’índex de qualitat de l’aire, les dades de les estacions de control de la Xarxa Balear i les previsions de contaminació, així com les estadístiques, els informes anuals i els plans de millora.

En relació amb les emissions, podeu accedir als diferents formularis per al compliment de les obligacions de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (APCA): centrals tèrmiques, bugaderies, pedreres, plantes d’asfalt, entre d’altres; així com a dades d’emissions en continu, inventaris d’emissions nacionals desglossats per a la nostra comunitat autònoma, o Organismes de Control Autoritzats (OCA).

 


Novetats
Serveis propis d'Atmosfera
Qualitat de l'aire
Estacions i paràmetres de control Dades de les estacions fixes Índex de la qualitat de l'aire Previsió de la Qualitat de l'Aire
Emissions
Activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Resolucions APCA Funcionament OCA Atmosfera Inventari d'emissions de contaminants atmosfèrics a les Illes Balears
Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica

 
DADES DE CONTACTE

Direcció: Gremi Corredors, 10.
Localitat: Polígon de Son Rossinyol - Palma.
Codi postal: 07009.
Telèfon: 971 17 77 06 / 971 17 66 86

Contacte: atmosfera@energia.caib.es