Torna

Secció d'atmosfera

Registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC)

El  Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjana  i pel qual s’actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, té per objecte:

1.     Regular les anomenades instal·lacions de combustió mitjana (MIC), definides com aquelles de potència tèrmica igual o superior a 1MWt i inferior a 50 MWt, tant les instal·lacions existents, que són les posades en funcionament abans de 20 de desembre de 2018, com les noves. 

Les instal·lacions existents s'han d'incriure al Registre d'instal·lacions de combustió mitjana (MIC) abans de 01/01/2024, si la potència és superior a 5 MWt, o abans de 01/01/2029, si la potència és inferior o igual a 5MWt. Enllaç a document explicatiu.

Les instal·lacions noves s'han d'inscriure al Registre MIC abans de la seva posada en marxa, emplenant el formulari i la informació de l'annex I del RD 1042/2017

2.     Actualitzar la part del catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA) de l’annex IV de la Llei 34/2007, corresponent a instal·lacions de combustió, codis 01, 02 i 03 01

Enllaç a seu electrònica: Sol·licitud de Registre MIC

A l'enllaç trobareu tota la documentació: 

Annex I del RD 1042/2017

Formulari per a l'adequació dels codis APCA al RD 1042/2017

Les mitjanes instal·lacions de combustió (MIC), és a dir, les que tenen una potència tèrmica igual o superior a 1 MWt i inferior a 50 MWt, s'han d'inscriure al Registre MIC, segons les disposicions del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjana i pel qual s’actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

Les instal·lacions noves, que són les posades en funcionament a partir del dia 20 de desembre de 2018, s'han d'inscriure al Registre MIC abans de la seva posada en marxa. 

Les instal·lacions existents, posades en funcionament abans de 20 de desembre de 2018, s'han d'incriure al Registre de mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) abans de 01/01/2024, si la potència és superior a 5 MWt, o abans de 01/01/2029, si la potència és inferior o igual a 5MWt.

Fitxer de Mitjanes instal·lacions de combustió registrades a les Illes Balears