Torna

Secció d'atmosfera

Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA)

Amb la finalitat de protegir la salut i el medi ambient, s'han adoptat diverses iniciatives a nivell internacional, europeu i nacional.

La principal iniciativa que es recull, tant en l'apartat nacional com en l'europeu, és l'elaboració d'un Programa Nacional de Control de la Contaminació. El primer Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA), aprovat en Consell de Ministres el 27 de setembre de 2019, amb la finalitat de donar compliment als compromisos adquirits de reducció de contaminants atmosfèrics establerts per la Directiva 2284/2016. Aquest programa permetrà reduir de manera significativa els nivells de contaminació de compostos i substàncies nocives per a la salut i per al medi ambient. La Directiva marca un objectiu final de reducció d'emissions per contaminant per a cada Estat membre amb horitzó a 2030. L'elaboració del Programa s'ha realitzat d'acord, no sols amb les polítiques nacionals de qualitat de l'aire, sinó també amb les polítiques energètiques definides en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 amb la finalitat d'aconseguir la convergència entre les mesures per a aconseguir la descarbonització amb aquelles que persegueixen millorar la qualitat de l'aire. A través del següent vincle pot accedir al resum executiu del document. Resum del PNCCA.

En aquest primer Programa es recullen un total de 50 mesures individuals englobades en vuit paquets de mesures sectorials (mix energètic, transport, eficiència energètica en la indústria manufacturera i en el sector residencial, comercial i institucional, residus, agricultura, crema de restes agrícoles i ramaderia) a través dels quals s'impulsaran, entre altres, la utilització de tecnologies renovables, l'ús eficient de l'energia, la mobilitat sostenible, la reducció de dipòsit en abocador, la fertilització eficient i la millora de la gestió de dejeccions ramaderes. Aquestes mesures permetran aconseguir en 2020 els objectius de reducció de tots els contaminants i, per a l'any 2030, permetran complir els objectius de quatre dels cinc contaminants coberts per la Directiva (SO2, NOx, NH3 i PM2,5), amb reduccions del 92% per al diòxid de sofre, 66% per als òxids de nitrogen, 21% per a l'amoníac i 50% per a les partícules fines. A més, s'inclouen 5 paquets de mesures objectiu que contenen un total de 7 mesures addicionals per a millorar la situació d'aquells contaminants amb el risc d'incompliment en el futur. En aquest apartat, es posa especial atenció a la reducció d'emissions de COVNM, ja que és l'únic contaminant que no aconseguiria l'objectiu establert en 2030, i de partícules fines (PM2,5).