Torna

Secció d'atmosfera

Dades d'estacions mòbils i campanyes

La Conselleria disposa d'una estació mòbil, instal·lada dins una furgoneta, per fer campanyes de mesura de qualitat de l'aire a diferents llocs del territori de les Illes Balears. L'estació mòbil es pot desplaçar i ubicar a la zona escollida per fer la campanya de mesura. La Conselleria també realitzava campanyes amb l'equip Airpointer, semi portàtil.

Cada campanya sol tenir una durada mitjana de tres mesos, desprès de la qual s'elabora un informe amb les dades obtingudes. 

Unitat mòbil

Airpointer


Els captadors passius són uns petits dipositius que permeten la determinació de contaminants en immissió per a determinar, de manera orientativa, la qualitat de l'aire, identificar zones crítiques i avaluar les tendències de contaminació atmosfèrica. Es tracta d'una metodologia de baix cost que permet realitzar determinacions simultànies en un elevat nombre de punts.

Campanyes de mesures de NO2 amb captadors passius:

Campanyes de mesures de NH3 amb captadors passius:

 

Altres campanyes:

Campanya PM10 Dalt Vila (2021):

Campanya hidrocarburs aromàtics policíclics Sóller (2020-2021):

Campanya 2013 qualitat aire Cap Pinar:

Campanyes d'indicadors d'olors:

Informes comparatius de la qualitat de l'aire durant l'Estat d'Alarma (2020):