Què són els “episodis africans”?

Es denominen episodis africans o intrusions saharianes (o calimes) a les masses d’aire que arriben al nostre espai geogràfic i que procedeixen d’Àfrica.

Aquesta pols sahariana està composta per partícules en la seva majoria d’origen mineral com la calcita, l’òxid fèrric, quars i minerals d’argila. També es portadora d'espores, bacteris i pol·len que estan incloses en la massa de pols.

Les tempestes d’arena al Sàhara provoquen que s’elevin a l’atmosfera grans quantitats de pols i arena que, suspesos, assoleixen viatjar a grans distàncies molt més allà del desert, i aconsegueixen arribar a Europa o Amèrica. Com es pot observar a la foto del satèl·lit AQUA d’aquí baix, aquesta seria la imatge d’un episodi africà en el Mediterrani.

  Episodis africans - Imatge obtinguda pel satèlit AQUA.  
Foto satèl·lit AQUA: Calima sahariana sobre el Mediterrani.

Encara que una proporció gran d’aquest material particulat es troba en la fracció superior a 10 micres (µm), els alts nivells de partícules registrats durant aquests esdeveniments fan que les mesures de PM10 (partícules inferiors a 10 micres) estiguin també afectades.

Com a resultat del Conveni de col·laboració per a l'estudi i avaluació de la contaminació atmosfèrica per material particulat en suspensió a Espanya entre el Ministeri competent en medi ambient, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'Institut Nacional de Meteorologia, periòdicament s'envia a la nostra Direcció General la predicció d'episodis africans que puguin afectar als nivells de partícules en suspensió mesurades en les xarxes de qualitat de l'aire. A la mateixa vegada també es reb una taula actualitzada confirmant els episodis ocorreguts durant el present any a les diferents regions considerades i/o Comunitats Autònomes, i entre elles es troba la de Balears.

Per a la predicció d'aquests episodis s'utilitzen diferents models de simulació sobre nivells de partícules a Europa. A la nostra Direcció General arriben els següents models de predicció:

 

Pàgina Web A. Model BSC/DREAM (© Barcelona Supercomputing Center)

D'aquest model s'obtenen prediccions sobre la concentració de pols (µg/m3).

  Episodis africans - Captura de la informació proporcionada pel model BSC/DREAM.  
Captura de la informació proporcionada pel model BSC/DREAM.
 
Pàgina Web B. Model NAAPS (© Naval Research Laboratory (NRL), Monterrey, CA)

Dóna prediccions sobre la concentració de pols en superfície (µg/m3).

  Episodis africans - Captura de la informació proporcionada pel model NAAPS.   Episodis africans - Captura de la informació proporcionada pel model NAAPS.  
Captura de la informació proporcionada pel model NAAPS. Captura de la informació proporcionada pel model NAAPS.
Pàgina Web C. Model SKIRON (© Universitat d'Atenes)

D'aquest model hi ha diferents tipus de prediccions:

  • Càrrega total de pols (mg/m2).
  • Deposició seca de pols (mg/m2).
  • Deposició humida de pols (mg/m2).
  Episodis africans - Captura de la informació proporcionada pel model SKIRON.  
Captura de la informació proporcionada pel model SKIRON.