Resolucions d'autorització, d'inscripció i de classificació sense grup assignat, d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)