Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2011-2015

  Aquest Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015 s’ha elaborat com a actualització de l’anterior Pla de 2008 i contempla mesures a desenvolupar fins a l’any 2015.

  La principal motivació que ha comportat el disseny d’aquest Pla són les superacions del valor límit anual per a la protecció de la salut humana per al contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma, els anys 2010 i 2011.

  Es tracta de la mateixa superació que va promoure l’elaboració de l’anterior Pla 2008. Tot i que s’ha millorat la qualitat de l’aire durant aquests anys, no ha estat suficient com per complir amb el límit establert per a l’any 2010 per part de la Unió Europea.

  Des de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, en col·laboració amb les Direccions Generals de Transport, de Salut Pública i Consum, així com de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, i de les Regidories de Mobilitat i de Medi Ambient i Infraestructures de l’Ajuntament de Palma, s’ha elaborat aquest Pla 2011-2015 en compliment de l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que regula els Plans i programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica.

  El Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015 ha estat aprovat per Resolució del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de data 26 de juny de 2013.

  Podeu consultar els documents que conformen el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma (PMQAP) 2011-2015 al següent enllaç:

  PDF Pla de Millora de Qualitat de l'aire de Palma 2011-2015 

  PDF Annex I - Seguiment PMQAP 2008 

  PDF Annex II - Taula mesures PMQAP 2011-2015

  Dades de mitjanes anuals mesurades a l’estació de Foners de Palma per a l'NO2:

  Any Valor límit  anual NO2 Valor mesurat NO2
  2006 48 µg/m3 52 µg/m3
  2007 46 µg/m3 45 µg/m3
  2008 44 µg/m3 39 µg/m3
  2009 42 µg/m3 37 µg/m3
  2010 40 µg/m3 42 µg/m3
  2011 40 µg/m3 42 µg/m3
  2012 40 µg/m3 37 µg/m3
  2013 40 µg/m3 37 µg/m3
  2014 40 µg/m3 37 µg/m3
  2015 40 µg/m3 39 µg/m3
  2016 40 µg/m3 37 µg/m3
  2017 40 µg/m3 38 µg/m3
  2018 40 µg/m3 35 µg/m3
  2019 40 µg/m3 32 µg/m3
  2020 40 µg/m3 24 µg/m3
  2021 40 µg/m3 22 µg/m3

  PDF Llista de mesures avaluades per a l’elaboració del Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015

   

  Enllaç pàgina web del Ministeri:

  Pàgina web del Ministerihttp://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/

  Documents annexos:

  PDF Mapa superación

  PDF Inventario emisiones Baleares (2006)

  PDF Inventario emisiones Baleares (2009)

  PDF Carta

  Palma, 30 d'abril de 2015