Descripció de la xarxa

Què és i com s'estructura?

Actualment el Govern de les Illes Balears disposa d'un total de set estacions de vigilància i control de la qualitat de l’aire ambient. Tres d'elles estan situades a Palma, una al carrer Foners, una segona al Parc de Bellver i la tercera als jardins de La Misericòrdia. La quarta es troba ubicada, també a Mallorca, al municipi d’Escorca, a la Serra de Tramuntana. La cinquena a Ciutadella de Menorca, i la sisena es situa a Sant Antoni de Portmany, a l'illa d'Eivissa. Per últim es disposa d’una estació mòbil, cosa que permet utilitzar-la en qualsevol indret de les Illes Balears.

  Parc de Bellver (Palma)
  Carrer Foners (Palma)
  Estació Mòbil  
Estació de Palma (Bellver) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació de Palma (Foners) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació mòbil - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
 
Ciutadella (Menorca)
Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
Cases de Menut (Mallorca)
Estació de Menorca (Ciutadella) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire. Estació d'Eivissa (Sant Antoni de Portmany) - Xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire.  

 

Funcionament de les estacions

L'any 2001 es va posar en marxa un nou sistema informàtic i la base de dades actual conté, les dades diàries i horàries, en continu de les concentracions dels diferents contaminants.
Cadascuna de les estacions està equipada amb uns analitzadors específics per a cada contaminant i el corresponent sistema d'adquisició i enregistrament de dades. Aquests aparells estan connectats per via telefònica amb el nostre ordinador central que es comunica amb cadascuna de les estacions per tal de recollir les dades emmagatzemades. Aquesta posada al dia ens permet calcular un índex de qualitat de l'aire a l'entorn de cada estació.
Les estacions de control i seguiment funcionen de forma automatitzada, comptant amb sistemes per a la captació i anàlisi de les mostres d'aire.

  Gràfic del funcionament de les estacions de la Xarxa balear de vigilància i control de l'aire.  


 Estacions de la xarxa

A més de les estacions pròpies, el Govern de les Illes Balears rep les dades dels diferents punts de mesura establerts per certes empreses, amb activitats que fan necessari el control de la qualitat de l'aire al seu voltant. Més concretament són: 

- Les onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca, Menorca i Eivissa i dues estacions mòbils propietat d’Endesa.
- L'estació fixa situada a L’Hospital Joan March i una estació mòbil de Tirme (vigila les zones de Son Sardina, Palmanyola i Es Garrovers).
- L’estació EMEP de Maó.

 

Les dades de les estacions es poden consultar aquí


Altres estacions a les Illes Balears:

- L'estació de la fàbrica de ciment de Lloseta a Mallorca (no utilitzada per a l’avaluació de la qualitat de l’aire).
- L’estació d’AENA a l’aeroport de Palma (no utilitzada per a l’avaluació de la qualitat de l’aire).
- Autoritat Portuària de Balears i la Universitat de les Illes Balears han treballat conjuntament en un projecte que permet visualitzar la qualitat de l'aire dels ports de Balears (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina) a través d'un panell de control que s'actualitza cada hora i recull el valor mitjà horari de cada port de cadascun dels paràmetres (CO, NO2, O3, PM10, SO2). Cal mencionar que aquestes mesures són temporals (no validades) i es prenen amb nanosensors, que no són equips de qualitat de l'aire de referència (no utilitzats per a l’avaluació de la qualitat de l’aire).