Torna

Secció d'atmòsfera

Dades de les estacions fixes

Les dades de les estacions de la Xarxa passen per diversos processos de validació al llarg de l'any, de tal forma que les dades del conjunt d'un any no es poden considerar definitives fins al mes de març de l'any següent.

Es presenta un fitxer Excel amb valors horaris (hora UTC) dels contaminants i dels paràmetres meteorològics. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per metre cúbic (mg/m³). Per a cada contaminant s’inclou un “flag” o indicador d’estat, on V significa que la dada es vàlida.

Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades dels contaminants analitzats seleccionau una de les següents estacions.

Les dades d'anys finalitzats són dades validades a les quals s'han aplicat els factors de correcció de PM10 i els valors límit de quantificació de cada analitzador. En canvi, les dades de l'any en curs són dades només validades.
Parc de Bellver

Foners

CiutadellaSant Joan de deu

Sant Antoni de Portmany

Cases de Menut

Sant Joan de Deu
S'Albufera

Sa Vinyeta d'Inca

Sa Pobla
Alcúdia

Can Llompart

Sant Lluís
Pous

Can Misses

Dalt VilaParc Bit

Hospital Joan March

Torrent

 

 

Lloseta 

Port de Maó