Torna

Secció d'atmòsfera

Dades de les estacions fixes

Les dades de les estacions de la Xarxa passen per diversos processos de validació al llarg de l'any, de tal forma que les dades del conjunt d'un any no es poden considerar definitives fins al mes de març de l'any següent.

Es presenta un fitxer Excel amb valors horaris (hora UTC) dels contaminants i dels paràmetres meteorològics. Les concentracions dels contaminants SO2, NO, NO2, O3, PM10, PM2,5, benzè, toluè i xilè apareixen en micrograms per metre cúbic (µg/m³). Les unitats del contaminant CO són mil·ligrams per metre cúbic (mg/m³). Per a cada contaminant s’inclou un “flag” o indicador d’estat, on V significa que la dada es vàlida.

Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades dels contaminants analitzats seleccionau una de les següents estacions:
Parc de Bellver


Foners


CiutadellaSant Joan de deu

Sant Antoni de Portmany


Cases de Menut


Sant Joan de Deu
S'Albufera


Sa Vinyeta d'Inca


Sa Pobla
Alcúdia


Can Llompart


Sant Lluís
Pous


Can Misses


Dalt VilaParc Bit


Hospital Joan March


Torrent

 


 

 


Lloseta