Torna

Secció d'atmòsfera

Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2011-2015

Aquest Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015 s’ha elaborat com a actualització de l’anterior Pla de 2008 i contempla mesures a desenvolupar fins a l’any 2015.

La principal motivació que ha comportat el disseny d’aquest Pla són les superacions del valor límit anual per a la protecció de la salut humana per al contaminant diòxid de nitrogen, NO2, a la zona de Palma, els anys 2010 i 2011.

Es tracta de la mateixa superació que va promoure l’elaboració de l’anterior Pla 2008. Tot i que s’ha millorat la qualitat de l’aire durant aquests anys, no ha estat suficient com per complir amb el límit establert per a l’any 2010 per part de la Unió Europea.

Des de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, en col·laboració amb les Direccions Generals de Transport, de Salut Pública i Consum, així com de la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca, i de les Regidories de Mobilitat i de Medi Ambient i Infraestructures de l’Ajuntament de Palma, s’ha elaborat aquest Pla 2011-2015 en compliment de l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que regula els Plans i programes per a la protecció de l’atmosfera i per minimitzar els efectes negatius de la contaminació atmosfèrica.

El Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015 ha estat aprovat per Resolució del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de data 26 de juny de 2013.

Podeu consultar els documents que conformen el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma (PMQAP) 2011-2015 al següent enllaç:

PDF Pla de Millora de Qualitat de l'aire de Palma 2011-2015 

PDF Annex I - Seguiment PMQAP 2008 

PDF Annex II - Taula mesures PMQAP 2011-2015

Dades de mitjanes anuals mesurades a l’estació de Foners de Palma per a l'NO2:

Any       Valor límit  anual NO2      Valor mesurat NO2
2006             48 µg/m3                    52 µg/m3
2007             46 µg/m3                    45 µg/m3   
2008             44 µg/m3                    39 µg/m3 
2009             42 µg/m3                    37 µg/m3 
2010             40 µg/m3                    42 µg/m3
2011             40 µg/m3                    42 µg/m3
2012             40 µg/m3                    37 µg/m3
2013             40 µg/m3                    37 µg/m3
2014             40 µg/m3                    37 µg/m3
2015             40 µg/m3                    39 µg/m3
2016             40 µg/m3                    37 µg/m3

PDF Llista de mesures avaluades per a l’elaboració del Pla de millora de la qualitat de l’aire de Palma 2011-2015

 

Enllaç pàgina web del Ministeri:

Pàgina web del Ministerihttp://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/

Documents annexos:

PDF Mapa superación

PDF Inventario emisiones Baleares (2006)

PDF Inventario emisiones Baleares (2009)

PDF Carta

Palma, 30 d'abril de 2015