Torna

Secció d'atmòsfera

Índex de la qualitat de l'aire de les Illes Balears (IQAib)

Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades i valors de l'IQAib dels contaminants analitzats seleccioneu l'estació de la següent llista. Seguiu els consells segons la qualitat de l'aire.

  DATA:  
dd/mm/aaa
 
 
 Contaminant
Concentració
Valor IQAib

 Diòxid de sofre
 (SO2)

 a
 a
 a

 Diòxid de nitrogen
 (NO2)

 a
 a
 a

 Monòxid de carboni
 (CO)

 a
 a
 a

 Ozó
 (O3)

 a
 a
 a

 Benzè
 (Bz)

 a
 a
 a

 Partícules en suspensió
 (PM10)

 a
 a
 a

L'estació "Control Aire" correspon a la campanya de l'estació mòbil que es duu a terme a Sant Francesc Xavier, Formentera.


 

Com calculam l'IQAib?

Calculam un IQAib parcial per a cada contaminant a cada estació, aplicant la següent expressió:

IQAib = (valor de la mesura / valor de la normativa*) x 100  

Obtindrem així un IQAib per a cada contaminant amb valors que interpretem a partir de la següent taula:

IQAib

Valor (%)

Icona d'accés a la tabla d'intervals IQAib per contaminant.
Icona d'IQAib excel·lent.
 Excel·lent

0 - 33

 Icona d'IQAib bona. 
 Bona

34 - 66

 Icona d'IQAib regular. 
 Regular

67 - 100

Icona d'IQAib dolenta.
 Dolenta

> 100

* Valors i límits establerts al RD 102/2011.