Torna

Secció d'atmòsfera

Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears

Ximenea

El comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle està regulat per la Llei 1/2005, de 9 de març. Es va iniciar l'1 de gener de 2005, com a mesura fonamental per reduir les emissions de CO2 en els sectors industrials i de generació elèctrica.

D'acord amb la Llei 1/2005, el Govern espanyol ha d'aprovar un Pla Nacional d'Assignació per a cada període concret. Cada Pla estableix el nombre total de drets d'emissió que s'han d'assignar a Espanya i les regles a aplicar per determinar les assignacions a cada instal·lació. El primer Pla va correspondre al període 2005-2007, el segon a 2008-2012 i actualment està vigent el tercer període, 2013-2020.

A partir d'1 de gener de 2013 desapareixen els Plans nacionals d'assignació, per passar a ser Plans d'àmbit europeu. Així i tot, l'assignació individual a cada instal·lació s'aprova mitjançant resolució de Consell de Ministres.

Les instal·lacions de les Illes Balears que, dins el període 2013-2020, estan incloses dins el règim europeu de comerç de drets d'emissió de CO2, són les següents:

TIPUS D'ACTIVITATS
Annex I Llei 1/2005)
CATEGORIA1
(art.19 Reglament UE 601/2012)
NOM INSTAL·LACIÓ
1.a) Combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, incluyendo: a) La producción de energía eléctrica de servicio público C - CT d’Alcúdia
- CT d’Eivissa
B - CT de Maó
- CT de Son Reus
- CT de Cas Tresorer
A

- CT de Formentera

 

10. Fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día B - Fàbrica de ciment clínker de Lloseta
13. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día A

- Ladrillerías Mallorquinas

 

EXCLOSES DEL COMERÇ - Ladrilleras Ibicencas (baixa per finalització de la producció)
- Tejar Balear (baixa per finalització de la producció)

1 Categories:
C: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
> 500.000 tones
B: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 500.000 tones i > 50.000 tones
A: instal·lació amb emissions de CO2 mitjanes anuals verificades del període anterior
<= 50.000 tones