Torna

Canvi Climàtic

     

Projectes de compensació de carboni

   

  

  

D'acord amb el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni i per afavorir el compliment de les obligacions de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), s'obre aquest espai d'informació sobre les tipologies de projectes admesos d'absorció i reducció d'emissions perquè les persones físiques i jurídiques interessades puguin mostrar els seus projectes com a opcions de compensació d'emissions a emprar per les entitats subjectes a les obligacions del Decret.

Proposta de projectes de compensació


A continuació trobareu els projectes que han enviat diferents entitats que volen compensar la seva petjada de carboni.

Si teniu una proposta de projecte, ompliu el següent formulari i enviau-lo al correu electrònic canviclimatic@energia.caib.es.

   

Categories de projectes de compensació


Les categories de projectes d'absorció i reducció d'emissions admeses són les següents:

Projectes d'absorció:

 • Repoblacions forestals amb canvi d’ús de sòl.
 • Actuacions en zones forestals incendiades.
 • Aforestació.
 • Replantació de praderies de la planta marina posidònia (Posidonia oceanica).
 • Protecció i gestió d’ecosistemes.
 • Projectes agraris.
 • Captura i emmagatzematge de gasos amb efecte d’hivernacle en un embornal biològic.

Projectes de reducció:

 • Projectes d’energia solar.
 • Projectes d’energia eòlica.
 • Projectes hidroelèctrics.
 • Projectes d’eficiència energètica.
 • Energia del biogàs.
 • Energia de la biomassa.
 • Manipulació i eliminació de residus.
 • Reducció de gas N2O.
 • Substitució de combustibles fòssils.
 • Reducció d’emissions en el transport.
 • Gestió de refrigerants.
 • Demanda i gestió de l’ús de l’energia.