Torna

Canvi Climàtic

Declaració d'emergència climàtica

El Govern de les Illes Balears declarà, el 8 de novembre de 2019, l’emergència climàtica. El 21 de gener de 2020 ho va fer el Govern d’Espanya.

El Consell de Govern va aprovar, el 8 de novembre de 2019, la Declaració d’emergència climàtica a les Illes Balears i es va comprometre a prioritzar la lluita contra l’escalfament global de manera clara i transversal. Aquesta acció de govern pretén involucrar el conjunt de l’Administració autonòmica. Per això, totes les conselleries hi van fer les seves aportacions i suggeriments, amb l’objectiu d’avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

La Declaració inclou el compromís de desenvolupar polítiques d’adaptació al canvi climàtic i de planificar i executar accions en els sectors social, econòmic i territorial.

La Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic serà l’òrgan encarregat de coordinar tots els àmbits de treball en el si del Govern per tal de fer transversal l’acció pel clima.

D’altra banda, el Consejo de Ministros del Gobierno de España va aprovar, el 21 de gener de 2020, l'acord de Declaració davant l'Emergència Climàtica i Ambiental a Espanya, en el qual es compromet a adoptar 30 línies d'acció prioritàries, cinc d'elles en els primers 100 dies, per combatre el canvi climàtic amb polítiques transversals.

L'Executiu declara l'emergència climàtica i ambiental en resposta al consens generalitzat de la comunitat científica que reclama acció urgent per salvaguardar el medi ambient, la salut i la seguretat de la ciutadania, en un context de grans riscos econòmics i socials pels impactes del canvi climàtic, com acaba de reconèixer l'informe anual del Fòrum de Davos.

PDF DOCUMENTS

  • Declaració d'emergència climàtica del Govern de les Illes Balears
  • Declaración de emergencia climática y ambiental. Gobierno de España

Pàgina Web ENLLAÇOS