Torna

Canvi Climàtic

Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic. 2008

c

c

El Govern de les Illes Balears, conscient que el canvi climàtic és un problema ambiental, econòmic i social de primera magnitud, creà l’any 2005 la Direcció General de l’Oficina del Canvi Climàtic, amb la funció de coordinar les actuacions, que a l’àmbit de la comunitat autònoma, s’executin en matèria de canvi climàtic.

El 6 de juny de 2005 es va aprovar la primera Estratègia Balear de Lluita contra el Canvi Climàtic, amb els principals objectius de: ser transversal, se exemplar i conscienciar.

L'1 d'agost de 2008, per acord del Consell de Govern, es va aprovar el Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic que va suposar el desenvolupament de les mesures de mitigació (reducció d'emissions de CO2) del Govern Balear durant el període 2008-2012. 

Va ser tancat per l' Estratègia balear contra el canvi climàtic 2013-2020, que va fer balanç de la seva aplicació i va introduir les millores que havien de marcar la nova ruta de l'acció contra el canvi climàtic. 


Els objectius que es fixava el Pla d'Acció eren:


a) Establir uns objectius regionals quantitatius que contribueixin a complir, per part de l’estat espanyol, el
compromís del Protocol de Kyoto.
b) Determinar actuacions a curt, mig i llarg termini, per tal de disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Establir els mecanismes de coordinació necessaris entre administracions per tal de fixar polítiques sectorials que contribueixin a aconseguir els objectius de reducció d'emissions especificats en el Pla d'Acció.
d) Fomentar la implantació d'energies renovables, noves tecnologies més eficients i bones pràctiques en tots els
sectors.
e) Instaurar la cultura de l'eficiència energètica a tots els sectors.
f) Fomentar la cultura i conscienciació dels ciutadans de les Illes Balears sobre el canvi climàtic.

c

PDF Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic. 2008 PDF Revisió del Pla d'Acció per a la Lluita contra el Canvi Climàtic. 2008