Torna

Servei de Joventut

Normativa

Normativa que regula el Cens d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut:

Llei_5_2022,_de_8_de_juliol,_de_politiques_de_joventut_de_les_Illes_Balears.pdf  Llei 5/2022, de 8 de juliol, de politiques de joventut de les Illes Balears.

Decret 23-2018. Versió consolidada.(Mirau el Títol VI, art 91-106)

Documents d'interès

Model Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.docModel Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.doc Model de sol·licitud d'alta, modificació i actualització de dades del cens d'entitats juvenils.

1.Model Resum anual.doc1.Model Resum anual.doc- Model de la memòria d'activitats anual que s'ha de presentar per al cens d'entitats juvenils.