Torna

Secció d'atmosfera

Previsió de la Qualitat de l'Aire

La previsió de la qualitat de l'aire permet assignar una qualificació respecte als valors més probables de la qualitat de l'aire per a les diferents zones de les Illes Balears.

Aquesta previsió es realitza per a una data propera i és una eina complementària a l'índex de qualitat de l'aire que es realitza amb les dades temporals mesurades a les estacions automàtiques.

 

Consulta de la previsió:

AEMET: es representen, en forma de mapes, els índexs diaris previstos globals i parcials (calculats per a cada contaminant) corresponents al dia en curs i l'endemà. La metodologia utilitzada es basa en el càlcul de l'índex europeu de qualitat de l'aire, desenvolupat per l'Agència Europea de Medi Ambient sobre la base de les directives europees vigents sobre qualitat de l'aire, encara que s'ha adaptat per a proporcionar valors diaris en lloc de valors horaris. Aquests índexs s'elaboren a partir dels valors horaris previstos pel model MOCAGE. Les concentracions previstes per aquest model són el resultat de modelització numèrica i ,per tant, els mapes són representatius de fenòmens a gran escala. Perden precisió conforme descendeixen a nivell local i els valors que apareixen en ells han de ser interpretats com a tendències i no en termes absoluts.

Enllaç a la darrera previsió de l'AEMET

 

BSC CALIOPE: El sistema de pronòstic de la qualitat de l'aire operacional per a Espanya (CALIOPE) del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), proporciona de manera operacional el pronòstic de la qualitat de l'aire per a Europa i Espanya en alta resolució espacial a través del conjunt de models HERMES, WRF-ARW, CMAQ i BSC-DREAM8b i executats en el supercomputador MareNostrum. Es mostra la darrera predicció del model.

Predicció de PM10

desc_BSC-ES_FORECAST_PM10_DUST_ANIM.gif

Predicció d'NO2

Predicció d'O3

desc_BSC-ES_FORECAST_O3_ANIM.gif

Predicció d'SO2

desc_BSC-ES_FORECAST_SO2_ANIM.gif

imatges del sistema CALIOPE, operat pel Barcelona Supercomputing Center

 


Efectes en la salut i ecosistemes. Recomanacions sanitàries front a episodis de contaminació atmosfèrica.