Torna

Secció d'atmosfera

Tornar al llistat de notícies

10/12/2021

Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Palma

Es publica el document aprovat per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de 24 de setembre de 2021

Des de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en col·laboració amb les Direccions Generals de Mobilitat i Transport Terrestre, de Salut Pública i Consum i de la Direcció General de Salut Pública i Participació, així com dels Departaments de Mobilitat i Infraestructures, de Territori i de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca i de les Regidories de Mobilitat Sostenible, d'Infraestructures i Accessibilitat i de Medi Ambient i Benestar Animal, s’ha elaborat aquest Pla de millora de la qualitat de l'aire de Palma 2021 com a actualització dels anteriors Plans de 2008 i 2011.

Durant la reunió ordinària de la Comissió de Seguiment de 10 de març de 2020 es va acordar per totes les parts implicades la redacció d'un nou Pla de millora de la qualitat de l'aire, recuperant totes les mesures implementades pels anteriors Plans, afegint tot un conjunt de noves mesures.

Des de 2012 no s’ha produït cap superació de contaminants a la zona de Palma, d’acord amb les mesures avaluades a les cinc estacions que s’hi ubiquen (Foners, Bellver, Misericòrdia, Sant Joan de Deu i Parc Bit). Així i tot, l’Ajuntament de Palma, en data 5 d’abril de 2017, va sol·licitar la realització de més controls de qualitat de l’aire a Palma, entre d’altres aspectes, que han conduit a l’elaboració d’un nou Pla de millora de la qualitat de l’aire a Palma.

L’objectiu d’aquest Pla es disposar d’un document on es reflecteixin mesures a realitzar, impulsar o mantenir per tal de millorar i continuar amb el compliment dels valors objectiu i dels valors límit per a NO2, SO2, partícules, ozó i resta de contaminants, garantint la protecció de la salut humana i el medi ambient en general.

El document que es presenta, aprovat per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de 24 de setembre de 2021, consta de 71 mesures agrupades en 5 blocs, que són mobilitat terrestre, eficiència energètica, reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació, altres mesures i mobilitat aeroportuària.

 

Links d'interés: