Torna

IBASSAL

INFORME DEL GRUP DE TREBALL - MUNTATGE D'ESPECTACLES PÚBLICS

CRITERIS TÈCNICS PER A LA GESTIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS TEMPORALS

Els accidents de treball produïts en les activitats de muntatge i desmuntatge d'espectacles públics temporals estan relacionats principalment amb caigudes en altura les conseqüències de les quals són, en molts casos, greus i fins i tot mortals. En les recerques d'aquests accidents, a més de la falta de mesures preventives de seguretat que poden ser causa immediata dels accidents, es detecta que la complexitat tècnica en la seva gestió preventiva dificulta l'organització, coordinació i integració de la prevenció de riscos laborals en el procés productiu i pot ser origen d'aquestes causes immediates.

A més, aquesta complexitat tècnica planteja dificultats tant per a les empreses implicades en la gestió i desenvolupament de les activitats com per a les administracions públiques, en particular, de les comunitats autònomes.

PDF Descàrrega del PDF en català (web oficial INSST)