Torna

IBASSAL

Com controlo els perills?


Existeix l'anomenada «jerarquia de controls», que va des de la més efectiva a la menys efectiva, perquè quan cal implementar una solució no sempre totes són factibles tècnica i econòmicament.

Els tipus de control que es poden aplicar són:

  • Eliminació: es modifica el disseny del procés per a eliminar el perill.
  • Substitució: canviar una maquinària, tecnologia o material per un altre.
  • Adopció d'una mesura: adequació, canvis a nivell d'infraestructura, instal·lació de sensors o protectors, proteccions, etc.
  • Mesura administrativa: establir procediments o aplicar mesures que quedin per escrit.
  • Equip de protecció personal: és l'última que s'ha de considerar, perquè els riscos haurien d'estar controlats perquè les persones no requereixin EPP.

[CA] Controlar els perills.pdf Com controlo els perills?