Jornada tècnica: criteris per desenvolupar i emplenar els plans de treball i la fitxa de l'Annex IV del RD 396/2006 (Menorca)

Data: 2 de desembre de 2021. Horari: 10.30 h – 12.30 h

Lloc: Sala Polivalent del Centre Bit Menorca. Av. d'es Camp Verd, 37- 46, Alaior

Objectiu: Clarificar els criteris respecte a la presentació de plans de treball amb MCA i l'emplenament de la fitxa de l’annex IV.

Dirigida: Empreses inscrites al registre d’empreses amb risc per amiant (RERA) i tècnics d’higiene industrial.

PROGRAMA

  • 10.30 Inauguració Jornada Tècnica
  • 10.45 Aspectes a considerar en la tramitació de plans de treball (anàlisi del contingut) a la CAIB
  • 11.30 Aspectes a considerar a les dades d’avaluació de l’annex IV a la CAIB
  • 11.45 Tramitació de plans de treball a la CAIB (plataformes electròniques)
  • 12.00 Precs i preguntes
  • 12.30 Cloenda

Ponents: Secció d’Higiene Industrial IBASSAL

  • Jaume Servera Martínez
  • José Antonio Macías Núñez
  • Alberto Moreno Lara

A causa de la situació epidemiològica, es prega confirmar assistència amb 5 dies d’antelació al mail: amiant@dgtreslab.caib.es


Jornada Amianto nov2021català Menorca.pdf INSCRIPCIÓ | JORNADA AMIANTO ISLAS BALEARES CONTENIDO PLANES DE AMIANTO.pdf PRESENTACIÓ DE LA JORNADA