Torna

IBASSAL

Llistat de jornades


2 de desembre de 2021

CRITERIS PER DESENVOLUPAR I EMPLENAR ELS PLANS DE TREBALL I LA FITXA DE L'ANNEX IV del RD 396/2006 (MENORCA)


22 de novembre de 2021

CRITERIS PER DESENVOLUPAR I EMPLENAR ELS PLANS DE TREBALL I LA FITXA DE L'ANNEX IV del RD 396/2006 (EIVISSA)


18 de novembre de 2021

CRITERIS PER DESENVOLUPAR I EMPLENAR ELS PLANS DE TREBALL I LA FITXA DE L'ANNEX IV del RD 396/2006 (MALLORCA)


24 de juny de 2021

DIVERSITAT GENERACIONAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


8 de juny de 2021

TALLER: MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES EN PEQUEÑAS EMPRESAS

27 de maig de 2021

WEBINAR: PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE CONTACTES ESTRETS DE LA COVID-19

28 d'abril de 2021

WEBINAR: QUÈ FAN LES ORGANITZACIONS I EMPRESES SALUDABLES?

24 de febrer de 2021

WEBINAR: COM MILLORAR LA SALUT PSICOSOCIAL DE LES PERSONES TREBALLADORES?

WEBINAR: MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PSICOSOCIAL


30 de juliol de 2020

GESTIÓ DELS POSSIBLES CASOS DE LA COVID-19 (EN LÍNIA)


30-31 de març de 2020

TALLER: LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP (MENORCA)


17-18 de març de 2020

TALLER: LIDERATGE I TREBALL EN EQUIP


18 de febrer de 2020

TALLER: HABILITATS DOCENTS DIRIGIT A PERSONAL TÈCNIC DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL


29 de novembre de 2019

JORNADA: ÉS ADEQUADA I SUFICIENT LA FORMACIÓ EN PRL? EL TIPUS DE LIDERATGE INFLUEIX EN LA SALUT LABORAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES? REFLEXIONS APLICADES AL SECTOR DE L' HOTELERIA


11 de desembre de 2018

JORNADA: LES PERSONES LGTBI EN L'ÀMBIT LABORAL

14 de novembre de 2018

JORNADA: ÀNALISIS I AVALUACIÓ DE RISCOS ERGONÒMICS: CÀRREGUES POSTURALS

27 de juny de 2018

JORNADA: COM APLICAR LA NORMA ISO 45001: REQUISITS I GUIA DE IMPLEMENTACIÓ

7 de juny de 2018

JORNADA: LA PREVENCIÓ DEL RISC RELACIONAT AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS

23 de maig de 2018

JORNADA: ÚTILS D’ELEVACIÓ DE CÀRREGUES


28 de novembre de 2017

JORNADA: LIDERAZGO DESDE LA SEGURIDAD Y SALUD

17 de novembre de 2017

TALLER DE VALORACIÓ DEL NIVELL DE RENOU A AMBIENTS LABORALS

16 de novembre de 2017

SESSIÓ: VIGILÀNCIA DE LA SALUT DEL TREBALLADOR CONDUCTOR PROFESSIONAL

27 d'octubre de 2017

JORNADA DE LA SALUT LABORAL A MENORCA: ESTAT ACTUAL I NOUS REPTES

26 de maig de 2017

SEMINARI DE LA GESTIÓ DE L'EDAT: ESTRATÈGIES DE INTERVENCIÓ

23 de maig de 2017

JORNADA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A L'ENTORN LABORAL