Torna

IBASSAL

Què s'ha de tenir en compte en l'elaboració dels procediments?


Disposar de procediment ens permet realitzar una identificació contínua dels perills. Per a això s'ha de tenir en compte el següent:

 • L'activitat diària de l'empresa en la qual incloem perills provinents de:
  • Disseny de productes i serveis.
  • Infraestructures, equips, matèries primeres, materials…
  • Factors humans.
 • Organització de treball, lideratge, factors socials…
 • Potenciales situaciones de emergencia.
 • Incidents passats provinents internament o externament a l'organització.
 • Persones:
  • Valorar qui pot accedir al lloc de treball incloent els que no són treballadors.
  • Les que es trobin prop del nostre lloc de treball i puguin veure's afectades per un perill.
  • Treballadors localitzats en llocs fora del control de l'organització (bombers, p. ex.)
 • Canvis produïts en el sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.
 • Altres factors:
  • Situacions que ocorren prop de l'empresa i poden afectar a aquesta.
  • Situacions que una empresa no pot controlar.

[CA] Els procediments.pdf Què s'ha de tenir en compte en l'elaboració dels procediments?