Torna

IBASSAL

Enllaços d'interès

ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL (OIT)

AGÈNCIA EUROPEA PER A LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INSST)

Procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral (I) Nota tècnica 891

Aquesta NTP proposa un procediment preventiu proactiu que serveixi com a marc d'actuació eficaç enfront de les situacions de violència en el treball. En aquesta primera part s'exposa l'abast del procediment, el context de la seva aplicació i les característiques d'aquest. Es pretén que l'ús d'aquesta eina serveixi per a guiar l'activitat preventiva i afrontar de manera interna aquest tipus de riscos, atès que actualment sembla existir un dèficit en aquesta matèria.

Procediment de solució autònoma dels conflictes de violència laboral (II). Nota tècnica 892

En aquesta segona part es descriu seqüencialment el procés d'aplicació del procediment, es detallen els recursos necessaris per a la seva aplicació i es donen unes recomanacions per al seu ús. Aquesta guia d'actuació és una aportació que pretén ser útil en la gestió dels diferents tipus de riscos i actes de violència que poden presentar-se en l'entorn laboral.

L'INSST ha creat un espai web per a la informació i difusió d'actuacions preventives, així com per a contribuir a la creació i enfortiment de xarxes d'intercanvi i col·laboració entre els diferents agents implicats en la PRL.

El treball de cura de persones majors en centres residencials i en els propis domicilis és altament exigent, tant física com psicològicament. Aquest díptic pretén facilitar el coneixement sobre els riscos psicosocials d'aquestes tasques a treballadors, tècnics de prevenció i empresaris proporcionant, de manera esquemàtica, informació sobre els aspectes que han de tenir-se en compte a l'hora d'abordar-los.

OSALAN – GOVERN BASC

INVASSAT – GENERALITAT VALENCIANA

INSTITUT CATALÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – GENERALITAT DE CATALUNYA

INSTITUT DE SALUT PÚBLICA I LABORAL DE NAVARRA