Torna

IBASSAL

Estratègia de Salut Laboral de les Illes Balears 2023-2027

estrat.png


ESLIB_CAT.pdfESLIB_CAT.pdf

Situar la SALUT LABORAL com a valor essencial de la realitat de les Illes Balears és compromís i responsabilitat de l’Administració pública, els agents socials i les entitats participants en la Estratègia de Salut Laboral de les Illes Balears (ESLIB), la qual se suma a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada l'any 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

D'altra banda, els objectius de l’ESLIB es fonamenten en la Declaració de Luxemburg (1997) i en el concepte d’empresa saludable de l’Organització Mundial de la Salut (OMS):

Un entorn laboral saludable és aquell en què les persones treballadores i el personal directiu col·laboren en un procés de millora continua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tothom, i la  sostenibilitat de l’entorn de treball, i es basa en el següent:

  • La salut i la seguretat depenen de l'ENTORN FÍSIC del treball
  • La salut, la seguretat i el benestar depenen de l'ENTORN PSICOSOCIAL del treball
  • Els RECURSOS PERSONALS DE SALUT A L'ESPAI LABORAL
  • Les FORMES DE PARTICIPAR EN LA COMUNITAT per millorar la salut de les persones
    treballadores, les seves famílies i els altres membres de la comunitat (2010).

L’ESLIB ha de donar resposta als reptes i demandes de la societat, com són l’assoliment d’un treball digne, el respecte i la promoció de la salut de les persones i de les organitzacions, la igualtat, la protecció i la millora del nostre entorn i medi ambient, i el valor de la solidaritat i la generositat per a una societat més justa.