Torna

IBASSAL

Quina és la diferència entre perill, incident i risc?


Aquests tres termes, bàsics en parlar de prevenció de riscos laborals, encara que estan relacionats entre si, signifiquen coses diferents. Aquestes definicions ens ajudaran a utilitzar-los correctament.

Perill: Font, situació o acte amb potencial per a causar mal humà, deterioració de la salut, mal físic o una combinació d'aquests (ISO 45001).

Existeixen diversos termes derivats d'aquesta definició que convé tenir en compte, com per exemple una font de perill, que és el lloc d'on procedeix el perill; situacions de perill com per exemple quan trepitgem sòl mullat o fem treballs en altures; o fins i tot actes perillosos com fumar prop de material inflamable. En alguns casos, en detectar el perill podem trobar fins i tot aquests tres conceptes alhora.

Incident: Succés o successos relacionats amb el treball en el qual ocorre o podria haver ocorregut un mal, o deterioració de la salut (sense tenir en compte la gravetat), o una fatalitat.

Risc: Combinació de la probabilitat que succeeixi una cosa perillosa per la gravetat del mal que podria ocasionar. És possible mesurar el risc.

R (risc) = P (probabilitat) x S (severitat)

Exemple: Pis relliscós (perill) i la probabilitat d'una fractura.

Una vegada calculat això, podem trobar diferents tipus de riscos:

  • Risc pur: és aquell sobre el qual no s'ha aplicat cap mesura de control.
  • Risc residual: és aquell sobre el qual sí s'han aplicat mesures per a reduir-lo o mitigar-lo.
  • Risc acceptable: és aquell que s'ha aconseguit reduir o mitigar de tal forma que pugui ser tolerat per l'empresa tenint en compte els requisits legals de cada país i la política de seguretat i salut en el treball.

[CA] Diferència entre perill i risc.pdf Quina és la diferència entre perill, incident i risc?