Consultes a l’IBASSAL


L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) ofereix la possibilitat de fer consultes i resoldre dubtes a través d'Internet. D'aquesta manera s'eviten desplaçaments i esperes

Es donarà resposta a les consultes realitzades sobre qüestions generals dirigides al servei de salut laboral i al servei administratiu de l'IBASSAL, sempre que no estiguin relacionades amb un expedient administratiu concret i que no es puguin fer mitjançant altres formularis habilitats.

En el cas que la seva intenció sigui posar en coneixement de l'administració fets susceptibles de denúncia, haurà de tramitar-la en l'enllaç següent:

https://www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/3494291

El servei de salut laboral posa al seu abast una bústia de correu electrònic i un formulari per a la realització de les seves consultes.

consultesarroba.svgibassal.caib.es

Poden descarregar el formulari en aquest enllaç: Consultes [CAT].pdf Consultes

En enviar-ho, si us plau, posi en l'ASSUMPTE del correu electrònic un dels conceptes següents, segons el destinatari de la consulta:

  • Seguretat
  • Higiene
  • Ergonomia
  • Psicosociologia
  • Medicina del treball

El servei administratiu disposa de les següents bústies de correu per a la realització de consultes i sol·licitud d'informació: