Torna

IBASSAL

Medicina del treball


Objectiu

Promoure la millora de la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la recollida d'informació sobre malalties professionals, activitats assessores de promoció de la salut laboral i de gestió, especialment relacionades amb la prevenció de les malalties professionals i la vigilància de la salut dels treballadors.

Quins serveis oferim

 1. Estudi de les Malalties Professionals i de la seva prevenció.
 2. Estudi d'accidents de treball.
 3. Atenció individualitzada a treballadors/res i empresaris/es en assumptes relacionats amb la medicina del treball.
 4. Assessorament a sindicats i altres associacions socials.
 5. Suport, seguiment i control de la qualitat de l'àrea de vigilància de la salut dels serveis de prevenció.
 6. Participació en el circuit de comunicació de les malalties professionals.
 7. Suport i assessorament tècnic a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el compliment de vigilància i control de les malalties professionals o el compliment de les matèries relacionades en la medicina del treball.
 8. Promoció de les mesures de prevenció de riscos de seguretat viària laboral especialment relacionades amb aspectes de medicina de tràfic.
 9. Vigilància en el compliment de la normativa sobre prevenció de riscs laborals, especialment en temes relacionats amb la vigilància de la salut.
 10. Elaboració d'informes sol·licitats per l'ordre jurisdiccional en procediments relacionats amb accidents laborals i malalties professionals.
 11. Organització o participació en accions formatives, jornades i tallers tècnics o de sensibilització en vigilància de la salut i les malalties professionals.
 12. Practiques formatives a residents de medicina del treball i a estudiants del màster de Prevenció.
 13. Col·laboració en la investigació epidemiològica de les malalties professionals.
 14. Promoció de bones pràctiques preventives en vigilància de la salut a les Illes Balears.

Informació de contacte

Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfon: 971 17 76 01 (polseu l'extensió 76583 o 62930)