Torna

IBASSAL

Com detecto els perills?


La identificació de perills és un procés que l'empresa ha de realitzar i revisar constantment juntament amb el seu servei de prevenció de riscos, no sols perquè és una obligació establerta, sinó perquè és part d'una labor proactiva que permet anteposar-se i prevenir accidents i malalties laborals de manera efectiva.

Qualsevol procés que contempli l'ús o contacte d'un treballador amb materials, eines o energia, implica la presència d'un perill.

Per això és fonamental conèixer a fons els processos que ocorren dins de l'empresa i les tasques que això implica, siguin seqüencials o no; algú que ven gelats no sols serveix el gelat en un con, possiblement també està encarregat de mantenir i netejar la màquina, de traslladar caixes, d'ordenar el lloc i d'altres accions que no es poden passar per alt en el moment de voler identificar possibles perills. El bàsic és enfocar-se en un procés específic, estudiar-lo i avaluar totes les accions en les quals podria, eventualment, ocórrer un accident.

El primer pas és l'observació activa, però també es requereix entrevistar la persona a càrrec d'aquest procés. Una molt bona pràctica és incloure al treballador en aquesta labor i preguntar-li quins creuen que són els seus riscos, perquè en realitat ell és el que millor els sap.

El segon pas és avaluar la gravetat, que és el potencial de mal del perill.

Després s'analitza la freqüència d'exposició, la que indica que mentre més exposat estigui un treballador al risc detectat, major serà la seva probabilitat d'accidentar-se, considerant que no és el mateix exposar-se a una tasca de risc una vegada al mes que fer-lo diàriament.

Aquesta anàlisi es realitza combinant la gravetat amb la probabilitat, mitjançant certes metodologies com la «matriu d'identificació de perills i avaluació de riscos», que permet determinar la probabilitat d'ocurrència d'un accident o una malaltia laboral.

Aquestes mateixes dades s'emporten a una altra taula que indica si el risc és baix, mitjà o alt, i a partir d'això es defineixen les mesures de control més adequades.


[CA] Identificar els perills.pdf Com detecto els perills?