Torna

IBASSAL

TALLER D'HABILITATS DOCENTS DIRIGIT A PERSONAL TÈCNIC DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL

Lloc: Eivissa – EBAP: Sa Coma, carretera Sant Antoni km 2,3

Durada: 16 hores

Dates i horari:

  • 18 de febrer de 10 a 14 hores
  • 19 de febrer de 9 a 13 hores
  • 25 de febrer de 10 a 14 hores
  • 26 de febrer de 9 a 13 hores

Nombre de persones participants: 16


Programa formatiu

Objectiu general:

Aconseguir una cultura preventiva i saludable, mitjançant una formació de qualitat i amb la participació de totes les persones implicades.


Objectius específics:

Adquirir coneixements teòrics i pràctics relatius a:

— Enginyeria de la formació: com gestionar una formació de qualitat

— Funcions i habilitats docents

— Programació didàctica

— Mètodes i recursos didàctics

— Tècniques de dinàmiques de grup a l'aula


Avaluació:

Dinamitzar activitats d'aprenentatge en grup, mitjançant metodologies actives que fomenten la participació i creativitat.

Avaluar les competències i les diferents habilitats docents adquirides amb la tècnica de microensenyament.


Continguts formatius:

Enginyeria de la formació. Indicadors de qualitat de tota acció formativa.

Funcions i habilitats docents.


Programació didàctica:

Elements bàsics d'una programació curta: objectius, continguts, activitats, recursos didàctics, metodologia, temporalització i avaluació.

Mètodes i recursos didàctics.

Dinàmiques de grup aplicades a la formació: tècniques de creativitat, motivació i dinamització del grup de formació.

Avaluació de l'aprenentatge i de la qualitat de l'acció formativa.


Metodologia:

Cada sessió inclou una exposició del tema, l'assimilació dels continguts es realitza aplicant diferents tècniques de dinàmiques de grup, i s'intenta donar resposta a les expectatives i necessitats individuals de les persones participants.

S'inclouen pràctiques individuals de microensenyament.


Avaluació:

Contínua, valorant l'aplicació de les diferents tècniques en les pràctiques de microensenyament.

Existeix la possibilitat d'avaluar l'impacte de la formació rebuda, realitzant una observació posterior a l'aula, a petició de les persones interessades.


Formadora:

Ana Gilabert Cortés, pedagoga i dinamitzadora de grups
agilabert@ibassal.caib.esEditor de Text SOL·LICITUD PER INSCRIURE’S AL TALLER D'HABILITATS DOCENTS