Torna

IBASSAL

Higiene industrial


Objectiu

Millorar la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la prevenció d'accidents de treball relacionats amb agents químics, físics i biològics.

Quins serveis oferim

  1. Anàlisi i investigació de les causes d'accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb agents químics, físics i biològics.
  2. Assessorament tècnic en matèria d'Higiene Industrial.
  3. Tramitació de Plans de Treball d'activitats amb risc d'exposició a amiant, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  4. Tutorització a les empreses amb alts índex de sinistralitat en matèria d'Higiene Industrial.
  5. Realització de campanyes específiques d'Higiene Industrial.
  6. Atenció a denúncies i requeriments de treballadors i treballadores, així com de sindicats i altres institucions.
  7. Organització d'accions formatives, jornades i tallers de sensibilització i millora de coneixements i aptituds en matèria d'Higiene Industrial.

Informació de contacte

Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfon: 971 17 89 00 (centraleta),