Torna

IBASSAL

Banner Generico1920 x 360.jpeg

Per què es llança aquesta campanya?

Cada 7 dies una persona sofreix un accident greu o mortal en caure's des d'una coberta o teulada mentre feia algun treball de conservació, manteniment, reparació o inspecció. Entre 2014-2018, només en el sector construcció, 228 treballadors van sofrir accidents d'aquest tipus, produint-los ferides greus o fatals.

Aquests accidents poden i han de ser evitats.

A qui va dirigida?

Per a evitar aquests accidents és essencial sensibilitzar i millorar els coneixements tècnics del titular de l'edifici en el qual s'intervindrà i de l'empresa o treballador autònom que treballarà sobre la teulada. Aquesta campanya va dirigida a tots dos.

Els treballs que habitualment es contracten i realitzen sobre teulades són, entre altres, els següents:

  • Aïllament i impermeabilització.
  • Reparació de goteres o filtracions.
  • Substitució de teules o plaques de la coberta.
  • Segellat de juntes.
  • Retirada de cobriments amb amiant o substitució per altres materials.
  • Instal·lació o manteniment de panells solars.
  • Neteja de xemeneies o canalons.
  • Reparació o substitució d'antenes.
  • Retirada de neu.
  • Canvis de plàstics en hivernacles.

Materials de la campanya

Un espot que pretén sensibilitzar sobre les greus conseqüències, tant físiques com emocionals, que comporta treballar sense seguretat sobre una teulada.


Fullet que explica les sis etapes clau que s'han de seguir per a treballar amb seguretat sobre una coberta i el paper que exerceixen el promotor/titular de l'edifici i el contractista en cadascuna d'elles.


Tríptics que remarquen les obligacions del promotor/titular de l'edifici i del contractista, respectivament.

Treballar sense caigudes Els EPI contra Caigudes d'Altura han d'utilitzar-se quan existeixi risc que els usuaris sofreixin una caiguda des de diferent nivell, sempre que aquest risc no hagi pogut evitar-se o reduir-se mitjançant l'aplicació d'altres mesures preventives.


Tres cartells amb les 10 regles bàsiques perquè un treball sobre una teulada no acabi en un accident.

Un cartell sobre l'ús d’EPI contra Caigudes d'Altura.

Per a més informació, podeu accedir a la web del INSST de la campanya.