Torna

IBASSAL

Ergonomia


Objectiu

Millorar la salut laboral de les persones treballadores, mitjançant la prevenció de riscs ergonòmics.

Quins serveis oferim

  1. Anàlisi i investigació de les causes d'accidents de treball, amb propostes de mesures correctores.
  2. Atenció a les persones treballadores afectades pels riscs ergonòmics.
  3. Assessorament tècnic en matèria d'Ergonomia.
  4. Visites a les empreses per vigilar el compliment de la normativa en matèria d'ergonomia en els centres de treball.
  5. Campanyes en matèria d'Ergonomia.
  6. Atendre les denúncies i requeriments de les persones treballadores, sindicats i institucions.
  7. Organització d'accions formatives, jornades i tallers de sensibilització en aquesta matèria.

Informació de contacte

Correu electrònic: consultes@ibassal.caib.es
Telèfons: 971 17 76 01 (polseu l'extensió 76583 o 69550)