Torna

IBASSAL

Jornada tècnica: criteris per desenvolupar i emplenar els plans de treball i la fitxa de l'Annex IV del RD 396/2006 (Mallorca)

Data: 18 de novembre de 2021. Horari: 9.30 h – 11.30 h

Lloc: Instal·lacions Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Mallorca - Sala a concretar segons el nombre de participants.

Objectiu: Clarificar els criteris respecte a la presentació de plans de treball amb MCA i l'emplenament de la fitxa de l’annex IV.

Dirigida: Empreses inscrites al registre d’empreses amb risc per amiant (RERA) i tècnics d’higiene industrial.

PROGRAMA

  • 09.30 Inauguració Jornada Tècnica
  • 09.45 Aspectes a considerar en la tramitació de plans de treball (anàlisi del contingut) a la CAIB
  • 10.30 Aspectes a considerar a les dades d’avaluació de l’annex IV a la CAIB
  • 10.45 Tramitació de plans de treball a la CAIB (plataformes electròniques)
  • 11.00 Precs i preguntes
  • 11.30 Cloenda

Ponents: Secció d’Higiene Industrial IBASSAL

  • Jaume Servera Martínez
  • José Antonio Macías Núñez
  • Mª del Carmen Pascual Albertí

A causa de la situació epidemiològica, es prega confirmar assistència amb cinc dies d’antelació al mail: amiant@dgtreslab.caib.es


Jornada Amianto nov2021català.pdf INSCRIPCIÓ | JORNADA AMIANTO ISLAS BALEARES CONTENIDO PLANES DE AMIANTO.pdf PRESENTACIÓ DE LA JORNADA