Torna

IBASSAL

Dades sinistralitat a les Illes Balears

Darrera actualització: 11 març 2020


1. Es publiquen les dades de sinistralitat de les Illes Balears del període comprés entre els anys 2012 i 2019.

Les estadístiques figuren desglossades tant per illes com per sectors (agricultura, indústria, construcció, hostaleria i serveis sense hostaleria).

2. Així mateix es publiquen els llibres amb les dades de sinistralitat de les Illes Balears dels anys 2016 a 2018.

Les estadístiques figuren desglossades tant per illes com per sectors (agricultura, indústria, construcció, hostaleria i serveis sense hostaleria).