Torna

IBASSAL

Diversitat generacional i prevenció de riscos laborals

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA


CARTELL DE LA JORNADA TÈCNICA

DATA: 24 de juny 2021

HORARI: 10:30 a 12:30 (Madrid)

PROGRAMA:

10:30 Inauguració de la Jornada Tècnica

D. Carlos Arranz Cordero

Director de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), O.A., M.P.

10:40 DIRECTRIUS EUROPEES RESPECTE A LA DIVERSITAT I INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT GENERACIONAL EN L'ACTUACIÓ INSPECTORA

D. Manuel Velázquez Fernández

Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

11:00 ESTUDI INTERGENERACIONAL SOBRE L'IMPACTE PSICOLÒGIC I EMOCIONAL DE LA COVID-19 EN ELS TREBALLADORS

D. Alberto Bellido Esteban

Universitat Europea de Madrid

11:20 INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA D'EDAT EN LA GESTIÓ PREVENTIVA: APORTACIONS DEL INSST

Dª. María Jesús Otero Aparicio

Cap de la Unitat Tècnica de Psicosociologia del CNNT – INSST

11:40 BONA PRÀCTICA EMPRESARIAL: L'EXPERIÈNCIA DE MAPFRE

D. José Martínez García

Director de Relacions Laborals i Prevenció de MAPFRE

12:00 COL·LOQUI

12:15 Clausura de la Jornada Tècnica