Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Cita prèvia - Quan i com reservar cita prèvia?

lienzo11 CITAPRÈVIA.jpg

INFORMACIÓ PER A LES PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA OFERITS PER LA CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS, EN LES SEVES OFICINES DE PALMA (SEU DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA EN AV. GABRIEL ALOMAR, 33, CENTRE JOAN CRESPÍ EN C/ JOAN CRESPÍ, 11 I SEU DE LA CONSELLERIA EN PL.DRASSANA, 4), D'INCA, DE MANACOR, DE MENORCA I D'EIVISSA.

Queda oberta l'atenció presencial a totes les oficines citades.

El TELÈFON PER A SOL.LICITAR CITA PRÈVIA amb atenció presencial a les nostres oficines és el número: 971 22 57 97.

També es pot sol.licitar cita prèvia a la següent direcció web, URL:

https://dgss.fundaciobit.org/citadgss/reservar-cita;lang=ca

Per altra banda, continua operatiu el telèfon número: 971 17 72 72, aquest telèfon és únicament per a fer consultes telefòniques però no per a sol.licitar cita prèvia.

INFORMACIÓ SOBRE PRESENTACIÓ DECLARACIÓ ANUAL DE PENSIONS NO CONTRIBUTIVES (PNC):

REANUDACIÓ DEL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ ANUAL D'INGRESSOS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA, CORRESPONENT A L'ANY 2020:

Comunicam a totes persones beneficiàries de pensió no contributiva que a partir del dia 1 de juny de 2020, es reanudarà el còmput dels terminis administratius suspesos o interromputs per la declaració de l'estat d'alarma realitzada pel Reial Decret-llei 463/2020, de 14 de març.

Atès que en el moment de la declaració de l'estat d'alarma mancaven 18 dies per al compliment del termini de 3 mesos per a la presentació de la declaració anual, aquest plaç es reprendrà a partir del dia 1 de juny i, per tant, el termini de presentació finalitzarà el 18 de juny.

Recordau: nou termini de presentació de la declaració anual de 2020:

DE L'1 AL 18 DE JUNY DE 2020.

                                                                                     -------

Per accedir als models de sol·licitud i a un resum de les principals característiques dels procediments gestionats, podeu consultar els enllaços següents:

Procediments i tràmits gestionats per la Direcció General d'Atenció a la Dependència

Procediments i tràmits de Família (mediació familiar i parelles estables)

Procediment i tràmits de la Renda Social Garantida